MIÉRT A SZÍV AZ ELSŐ?

Az Ember Törvényei közé tartozik, hogy a jobb és bal agyféltekéjét fele - fele arányban használja. Atlantisz korában az intuitív agyféltekével éltünk vissza, (ezért következett be a faj lecserélése és a Vízözön), azóta a racionális agyféltekével élünk vissza, s emiatt már jóelőre érzékelhetjük a vesztünket is.

Az emberi agy igen kifinomult, érzékeny műszerünk, amelynek jelfogó, detektáló, program - adó, parancsot vevő és osztó képessége még nyomokban sincs feltárva. Folyadékban lebeg - úszik, hogy valamennyi kívülről jövő ingerhatást, információt, jelzést, s a külvilág bármely változásait a legpontosabban érzékelhesse.
Jól megfogalmaztuk??

Nos, hogyan is képzelhetnénk, hogy ez a bármely hatások által befolyásolható, érzékeny szerkezet, amelyen az összes Dimenzió és minden Szellemi Erő akadálytalanul áthatol, s befolyásolni képes, az Örökkévaló Tudatunkkal való kapcsolattartás központi szerve lehet!?

Teljesen egyértelmű emberi igény, hogy amennyiben egyáltalán kapcsolat lehet Isten és az Ember között, avagy a Szellemi ÉN - ünk, Lelkünk és Testünk között, azt semmi, de semmi NE befolyásolhassa!

Vagyis az agy, amely a Matéria, a logikus gondolkodás, a Józan Ész, az EGO kiváló eszköze, mivel milliónyi hatás folyamatos kereszttüzében áll, a magasabb Szellemi kapcsolattartás szerve nem lehet!

Ahhoz, hogy az Embert, mint Isten Szentlelkét, a földi élete során Szabad Akaratában semmi ne zavarja meg, kellő védelemmel ellátott szervek kellenek. A kellő védelem minden esetben: a MOZGÁS! Vagyis az ilyen szervnek folyamatosan mozognia kell! Az agy áll, sőt: lebeg. Nincs védelme! A magasabb szellemi áthatásokra éppen úgy vibrál, mintha mágnespatkót húznának el vasreszelék mellett. Ha idegen papucsba bújtatjuk a lábunkat, az agy ezt ugyanúgy megérzi, mintha tűzbe nyúlnánk, mégha jelzéseit nem is közvetíti felénk. Vagyis: Nincs védelme!

A vesére, a hólyagra, a beleinkre még egy rossz boszorkány is képes (messziről is) hatni, vagyis a Magasztosabb kapcsolatokra e szervek egyáltalán nem alkalmasak, mert mások által folyvást zavarva, befolyásolva lennének.

De befolyásolás a jószándékú gyógyítás is. Gyógyítani pedig, pl. kézrátétellel, az egész testet lehet, kivéve: a tüdőt, s a szívet. Mert e két szervünk: MOZOG, folyamatosan mozgásban van. Ismételve: honnan várhatunk zavarmentes, (ÉGI) információt, amely recsegéstől, ropogástól, gagyarászástól mentes? Csakis e MOZGÓ Szervek felől!

A Tüdőt gyógyítani éteri energiákkal, (kézrátétellel) csak úgy lehet, ha megkérjük a beteget, hogy tartsa vissza a lélegzetét. Ha valamiben feszülten elmerülünk, vagy valami egészen aprócska mozdulatot kell tennünk, figyeljük meg, ugyanez történik; vagyis automatikusan visszafogjuk a lélegzetünket. Ugyanekkor, hasonló állapotok közepette, olykor szükséges, hogy az angyali világ, vagyis az Érzelmek is hatni tudjanak ránk. Ebből következően, az ÉGI üzenetek, információk vételének nagyszerű vevő - eszköze: a tüdő, amelyet – ha szükséges –, oly módon is képesek vagyunk „élesíteni", hogy visszafogjuk a lélegzetünket. Ha pedig erre éppen nem tartunk igényt, akkor a tüdő állandó lassú mozgást végez, amely által más emberek betegségei, energiarezgései, mozdulatai, akarata, éteri aurája nem képes hatni rá, s nem érzékelhet téves információt.

S bár a Teremtő Terv az emberi oxigénfelvételt többféle egyéb módon is megoldhatta volna, de ha már egyszer a tüdő folyamatosan mozog; hát akkor egyszerűbb, ha levegőcserére, légzésre is – egyidejűleg – felhasználjuk. Ily módon, amióta elbutultunk, tartjuk elsődlegesen a légzés szervének. Amint arról fentebb szó esett, az „éteri szintet" a tüdő lassú mozgása játszva kivédi, de az Érzelmek olykor szükséges, hogy eljussanak az emberhez.

Ez,a tüdő rekeszizom általi mozgatása révén, megvalósul. Ha kevés az „érzelem", akkor spontán lassú a légzésünk, ha SOK az érzelem, a légzésszámunk szaporodik, „gátakat szab". Ez utóbbi lehet tudatos is, s történhet spontán módon is.

De hogyan is lehetne Istennel, avagy az Örökkévaló Tudatunkkal, örök Szellemiségünkkel való kapcsolattartás eszköze egy olyan, (egyébként kiváló, örökös Vétel - re állított) szerv, amely „működésébe" minden érzelmi vihar „bezavar"?

A Szellemi Régiók megalkottak hát az emberben egy olyan, tökéletes szerkezetet, (szervet), amely bármikor, zavarmentesen képes a magasabb, magasztosabb Szellemi (Lelki) utasítások vételére, s amely „vételt" csupán az emberi Szabad Akarat bírálhat felül.

Ez a Szerv: a Szív, amely éjjel - nappal, ébren is és álmunkban is, viszonylag gyors mozgással „dobog". Ily módon senki emberfia és semmiféle „Dimenzió" az emberi Szabad Akaratunk - ba nem szólhat bele.

Ha pedig már egyébként is mozog, egyszerűsítés - képpen a Teremtő Terv rábízta a vér pumpálását, áramoltatását is.

Vagyis:

  • Szellem - Lélek és Test között, Isten és Ember között, (a valamennyi előző földi életünket ismerő Örökkévaló Tudatunk és jelen EGO - nk agyműködése között) a kapcsolattartás eszköze és elsődleges szerve: a SZÍV.
  • Az Égi Üzenetek vételére állított információfelvevő csatornánk: a TÜDŐ
  • Két agyféltekénk pedig – habár „Észközpont", s ha kell, akkor számítógép sebességével „agyal" és gondolkodik, egyáltalában nem a központunk, hanem a bomló Anyag, a Matéria része, amelyet egyszer mindegyikünk – önmaga károsítása nélkül  –, el fog hajítani.

E fejezet igazolása - képpen létezik egy bárki által könnyűszerrel ellenőrizhető információ, (dr. Papp Lajos professzor Szívsebész írásaiból): Gyönyörű magyar nyelvünkben a SZÍV - vel kapcsolatos fogalom - alkotás és emberi érzésvilág sokszáz féle kifejezését lehet fellelni; s nincs még egy olyan szervünk, amely hasonló sokszínűséggel, kiváltságokkal rendelkezne.

A SZÍV - nek e fantáziába illő igazságát, (mármint, hogy „nem azért van a Szív, hogy a vért pumpálja"), a magyar emberek 8-10 éve ismerhetik, de japán kutatók ugyanezt kb. 4 évvel ezelőtt, tudományosan is igazolták.

Az utóbbi években elfogadható tudományos magyarázattal (is) ellátott könyv született erről;

  • Pierre Franckh: A REZONANCIA TÖRVÉNYE