Szőke Lajos könyvei

Szőke Lajos általunk sikerrel megjelentetett
eddigi könyvei:

CSILLAGÖSVÉNYEN (weblap tartalma)

CSILLAGÖSVÉNYEN (weblap tartalma)

Mindazok számára, akik internettel nem rendelkeznek, akik a számítógép hamiskás képernyője helyett szívesebben böngészik a jó könyvek lapjait, e web-lap anyagát szép ajándékképpen elérhetővé tesszük.
Szőke Lajos meggyőződésével ellentétben (Goethe: „a név csak füst és lárma"), csak dedikált példányokkal szolgálunk. Tekintettel arra, hogy e web-lap anyaga bárki által ingyenesen kinyomtatható e korlátozott számú lapozható formátummal kiváltképpen a nyomtatási lehetőséggel nem rendelkezőkre és az ajándékozni szándékozókra gondolunk.

(Megjelenés ideje: 2014)

Az emberiség égi eredetű ABC jelrendszere

Az emberiség égi eredetű ABC jelrendszere

Ismételten kiadásra került AZ EMBERISÉG ÉGI EREDETŰ ABC JELRENDSZERE című könyv, amely a szokásostól eltérő alapokból kiindulva is igazolni képes, hogy a székely-magyar rovásjelrendszer valamennyi fellelhető európai írásbeliség legősibb hagyatéka.

(Újra kiadás ideje: 2016. október)

Van egy folyó

Van egy folyó

Akik emlékeznek Szőke Lajos könyveire, (Irányítható földsugárzások, Befolyásolhatatlan földsugárzások, A hiányzó láncszem, A hetedik pecsét feltörése, Anonymus-2000, Az emberiség égi eredetű ABC-jelrendszere), mindazok számára a Van egy folyó című összeállításunk folytatást jelent.
Akik még nem találkoztak az imént említett Ismeretlennel; (a rejtett dimenziókkal), azok számára a Van egy folyó gondolatébresztő tanulmány lehet.
Mert bonyolultabb ez a világ, mint amilyennek látszik.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2017. március)

ANONYMUS-2000

ANONYMUS-2000

E kiadvány olyanformán állott össze, hogy ennek részleteit néhány oldalanként havonta postán megküldtük mindazoknak, akik ezt igényelték. Ez két teljes évig tartott, s az ezredforduló nem jelzett, apró részletei lettek belerejtve.
E lapokat egyesek tovább adták másoknak, volt aki gyűjtögette és rakosgatta, s többen utólag beköttették, ilyenformán maradhatott fenn.
Nem hisszük, hogy mindezen sorok különösebb értéket képviselnének, hiszen-e rövidke periódust felölelő meseszerű összeállítás aligha számít a történelmi korok múló viharai között, ám azóta mégis többen olvastak bele néhány részletébe, mint akik hajdan, postán keresztül megrendelték.

(Újra kiadás ideje: 2017. november)

Figyelmeztetések kora

Figyelmeztetések kora

Tizennyolc évvel az elhangzása után ismét elérhetővé tettük Szőke Lajos Figyelmeztetések kora című egész napos tanfolyami előadásának rövidített jegyzetét, melynek üzenete máig aktuális.

(Újra kiadás ideje: 2018. október)

Történetek létünk problémáinak megértéséhez

Történetek létünk problémáinak megértéséhez

Környezetünkben időegység alatt sokkal több történés zajlik, mint eleddig bármikor, bonyolultabbá vált ez a világ, s mára valóban semmi sem állandóbb, mint a változás.
A legújabb-kori technikai lehetőségeink és az élet sokrétűsége önmagában senkit nem tesz boldoggá, ha mi ezt a boldogságot nem óhajtjuk.
A látszat manapság jobban becsapja és megviseli az embert, mint bármikor ennek előtte, mert mára nem titok, hogy valós boldogságunkat nem csupán az átélt pillanataink, hanem a megfogalmazott gondolataink és a történésekre adott reakcióink is befolyásolják.
E kis kiadvány példákon keresztül próbálja értésünkre adni, hogy ebben az új világkorszakban, mely nemrégiben vette kezdetét, elengedhetetlen a nem várt történésekre való ráhangolódásunk nyitottsága.
Mert a jól bevált régi sémák, melyekre támaszkodhatnánk mára már nem érvényesek.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2018. november)

Rávezetés a Kapcsolatteremtéshez

Rávezetés a Kapcsolatteremtéshez

Aki a könyv olvasása közben ráérez arra, hogy nem a leírtak tartalma és a mondatok fűzése lényeges, hanem az általuk mozgásba hozott energiák magasztosabb minősége, az megfejtette a bele rejtett szándékot.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2019. október)

Csillagszeműek Csillagszeműek

Csillagszeműek

Csillagszeműek címen egy rövid kis történet keretein belül, színes zsebkönyv formájában meglepheti reinkarnációban kételkedő családtagjait és barátait. (A könyv formátuma 9x12,5 cm).
Ez az írás ezt megelőzően Szőke Lajos web-oldalán, és Ano­nymus-2000 című kiadványában megjelent.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2019. november)

Feszülve próbatételek között

Feszülve próbatételek között

E füzet címe, melyet a Kedves Olvasó a kezében tart, arra utal, hogy jelen periódusban minden percünk vizsga, s valamennyi döntésünkkel javulhat vagy romolhat személyes létünk eredményessége.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2020. augusztus)

A Hetedik Pecsét feltörése

A Hetedik Pecsét feltörése

E füzet ismételt kiadásával nem igazán igyekeztünk, mert tartalmát jómagam a Távoli Jövőnek szóló üzenetnek tekintem. E füzetben a Kedves Érdeklődő olyan információkkal találkozhat, amelyek egy több mint húsz éve bekövetkezett eseményt rögzítenek.
A füzet egyes oldalain látható megvastagított kifejezések olyan szellemi erőket rejtenek, amely szavak kézzel történő érintésére (avagy pusztán rátekintésre is) nyomban megnyilvánulnak, s ezt igen sokan képesek visszaigazolni. Határtalan kegyelem az, hogy ez által legalább részben megismerhető az Égi Rend.
E tiszta energiák megnyilvánulásának és érzékelhetőségének feltétele, hogy egy olyan füzet legyen a birtokunkban, amelybe semmiféle belefirkálást, aláhúzást, széljegyzetet, jelölést, pontot vagy vesszőcskét nem ejtett még senki, különben a benne rejlő (nem földi) energiatartalom elszennyeződik és elenyészik.

(Újra kiadás ideje: 2022. október)

 

 

Szőke Lajos ma már nem kapható könyvei,
melyek közül többnek a kiadását tervezzük:

Természetes életmód, egészségkárosító földsugárzások (1991)

Természetes életmód, egészségkárosító földsugárzások (1991).

E könyv újrakiadása nem indokolt. No, nem azért, mintha a tartalma elévült volna, hanem amiatt, merthogy a korszellem a számítógépes technika, a mobiltelefon, s az okostelefon alkalmazásával és elterjedésével ennél jelentősebb és aktívabb veszélyforrásokat rendezett körénk.

Szőke Lajos - Tóth Tamás: Bérlet a III. évezredhez (1992).

Szőke Lajos - Tóth Tamás: Bérlet a III. évezredhez (1992).

Ezúttal e könyv Szőke Lajos által írt első részének füzet formájában történő kiadását tervezzük.

Irányítható földsugárzások (1993).

Irányítható földsugárzások (1993).

E könyv 20.-tól 50. oldalig terjedő része legfeljebb, ha az e témakör iránt érdeklődőket érinti meg, s bár röstelkednünk kellene emiatt, tartalmát tekintve mindezeket az elmúlt 3 évtized alatt nem cáfolta meg senki.

Befolyásolhatatlan földsugárzások (1994).

Befolyásolhatatlan földsugárzások (1994).

Korszakmódosító kiadvány, mely egységbe képes foglalni a meghatározhatatlant, s új alapokra helyezi e témakörök eljövendő kutatását.

A hiányzó láncszem (1995).

A hiányzó láncszem (1995).

Változatlan tartalmánál fogva mára aktuálisabb, mint a negyed évszázaddal ezelőtti kiadvány, s e tekintetben soha el nem évülő gondolatébresztő.