A MAGAS ÉG AJÁNDÉKA, CSILLAGÖSVÉNYEN

„Egy napon, amikor már megszelidítettük a szeleket, a hullámokat, az áradásokat, a gravitációt,
felfedezzük majd a Szeretet energiáit."

Teilhard de Chardin  

 

A legsikeresebb és legszükségesebb tudatformáló Erő:

MAGYAROK NAGYASSZONYA, (REGINA HUNGARORUM)

Fizikai szinten megnyilvánult egyetemes Életszentség. A legnagyobbak közül való. Energetikailag lemeríthetetlen, küldetése a Vízözön óta a legfontosabb, mindig készen áll arra, hogy a segítségünkre legyen, s birtokosává válhat minden útkereső.

Energetikai fényalakjának fellelési helye: a Pilis-hegység. Azon erők leghatalmasabbika, amelyek a Kárpát-medence népeit békességes szövetségre, boldogabb létezéshez segíthetik.

Lemúriában és Ataiszon istenanyai rangban volt, a Vízözönt követően ÉLETANYA lett a neve, a mitológiákban mint ÉLETFA szerepel, szent hegye Pilisszentlélek mellett a Szentléleki tető, szent növénye a bodza és a rózsa, sumér-korabeli szent madara a füsti fecske, tündöklő energetikai fényalakja a KETTŐS KERESZT. Segítségével testünk az Élet templomává, az ÉLETANYA szálláshelyévé válhat.

„Kézzel fogható" kivitelben Magyarországon sikerült elérhetővé tenni.

A 2000. esztendőig csupán a REGINA HUNGARORUM megszólításra nyilvánult meg, s azóta is csupán a MAGYAROK NAGYASSZONYA megnevezést fogadja el. Immár szégyenkezhetnénk, hogy ennyire megkésve ismertük fel benne a Kárpát-Haza patrónusát.

Ősidők óta a magyarsággal él, mégis, közel és távol – nemzeti hovatartozástól és bőrszíntől függetlenül – bárki megszólíthatja, de kiváltképpen szíves-örömest létesít kapcsolatot gyermekekkel s kismamákkal, ezzel is érzékeltetve, hogy „Odaát" nem a becsapható nemzettudat, hanem a lelkiség számít. Nem lenne azonban Életszentség a neve, ha „csak úgy egyszerűen", alázat nélkül, szennyezett tudattartalommal is, bárki birtokolhatná.

Aki ugyanis ezt követően érdeklődik, s keresni kezdi, csakis általunk hozzájuthat egy MAGYAROK NAGYASSZONYA (REGINA HUNGARORUM) elnevezésű kapszulához, (dimenziókapuhoz), amelyen keresztül vízbe vezetve – vagy emberi érintésre – az ÉLETANYA, mint kimeríthetetlen végtelen mögöttes Erő, önnön tetszése szerint, áradó Szeretet-energiaként megnyilvánulhat, s a KETTŐS KERESZT fényalakja megjelenik. Maga a kapszula tehát lemeríthetetlen, (hiszen benne szinte semmi nincsen), s csupán használójától fog függeni, hogy az illető készen áll-e az aktiválásra, azaz: a REGINA Erejének befogadására.

Aki ezt a világon bármi más módon ugyanígy elérné, örömmel állunk elébe, hogy bemutassa nekünk.

Máig kb. 15 ezren igazolhatják vissza, hogy jelenvalósága milyen boldogító erőt jelent a családban. Kivitele egy család részére egy életre szól, önmagát örök időkig regenerálja. Vízbe vezetve minden formában segít, mindamellett 200 liter vizet órák alatt, játszva polarizál úgy, hogy a víz illata, íze és selymessége jól érzékelhetően megváltozik. Áldásos hatását mindaddig kifejti, amíg víz nem éri a belsejét, megbontani ezért nem érdemes, szétszedés esetén elszennyeződik. Megkülönböztető jelzése: a lila színű kupak, s az alsó, nemzetiszínű színjelzés.

Részletes és javasolt alkalmazási módját ugyanez a fejezet, külön alcím alatt tartalmazza. Az alkalmazás módjáról fényképekkel ellátott tájékoztató található a Nyomtatható dokumentumok címszó alatt.

 

*

Amikor Szepes Máriával élete utolsó riportját és filmfelvételét készítették, mindenki figyelmét elkerülte egy apróság; s erre valahogyan azóta sem kérdezett rá senki: Mária néni mindvégig jól láthatóan a markában szorongatott valamit, amelyet a jó ismerősei szerint még étkezés és fürdés közben sem volt hajlandó letenni; mert ő ennek tulajdonította hosszú, tartalmas, s aktivitásban bővelkedő életét.

Ez a valami a Magyarok Nagyasszonya érzelmi finomenergiája volt.

*

 

Angyali üdvözlet

 

Pilisszentlélek falu Szent László-forrása

Pilisszentlélek Szent László-forrása a Magyarok Nagyasszonya (Regina Hungarorum) szent hegyének őrzője. Viharvert állapota és elapadt vize igazolja, hogy az elmúlt néhányszáz évben sok gondja akadt velünk, emberekkel, s hogy a Női princípium HOLD tartományában a férfienergiákkal óvatosan kell bánni. Az elfeledett forrás elalgásodott tavacskája felett Szent László neve ettől függetlenül, kősziklába vésve, messziről is jól kiolvasható.
Csekélyke vízhozama ivásra, hazaszállításra egyáltalán nem javasolható, ellenben teljesen egyedülálló fényenergia-alakját és kiváló energetikai sajátosságait közvetlenül a Magyarok Nagyasszonya (Regina Hungarorum) szent energiáját követően, második legjobbként érdemes megemlíteni.

A több, mint 50 féle „égi" energiamintázatot egymással összehasonlítva elmondható, hogy bár mindegyikük teljesen egyedi, karakteres, specifikus és megmásíthatatlan életszentség hordozója, ettől a pilisszentléleki Szent László-forrás energiaképlete mégis annyiban eltér, s oly módon segít, hogy mindenben alkalmazkodni igyekszik az emberhez.

   Lehetséges felhasználása:

Rendkívül hatásos az e forrásnál tett látogatás, s az ott eltöltött, megszentelődött időtartam. A forrás jelenlegi vízhozama legfeljebb, ha egy arclemosásra, helyben alkalmazott borogatás készítésére elegendő, de amennyiben sűrűbben látogatjuk, a vize tisztulni, s a vízhozama növekedni fog. Elsődlegesen az életszentségének energiamintázatát volt szükséges az eljövendő generációk számára átmenteni, hiszen olyan elképesztő módon alkalmazkodott az ember alapvető igényeihez, hogy finomenergetikai jellemzőit zaklatott korunkban nem nélkülözheti az emberi világ. Megőrzése a romolhatatlan mikrokristály-kapszulákba történő átmentéssel volt lehetséges, mert ily módon, odahaza bárki naponta annyi polarizált vizet készíthet (teának, borogatásnak, leves készítéshez, növények locsolásához, állatok itatásához, gyümölcsök tartósításához) saját magának, amennyire éppen szüksége van.

A mikrokristály-kapszulák használatával kapcsolatosan a web-lapon közölt információk a mértékadók. Amennyiben e finomenergia-kódot kézben tartva, markunkba szorítva használjuk, vagy borogatásként pakolást készítünk a segítségével, akkor fontossá válik a mikrokristály-kapszula néhány tízpercenként történő „tisztítása", amelyet zsinórmintázatra helyezéssel érhetünk el, ha pedig polarizált vizet készítünk a segítségével, akkor ehhez kb. 3 óra polarizálási idő szükséges.
A már egyszer polarizált víz nyugodtan forralható, fagyasztható, hatását tartósan megőrzi.

A pilisszentléleki Szent László-forrás mikrokristály-finomenergia-formátuma a legalkalmasabb arra, hogy az orvostudomány kísérletezni kezdjen vele, s ez elősegítené e forrás újrafelfedezését és kiránduló, avagy zarándokhellyé válását.

[Energiakapszula jelölése: FEHÉR kupak, FÁBÓL készült lencse alakú gyöngyszem-azonosítóval.]

 

 

A Szent László-forrás energiája nem azonos
Szent László energiájával!

Néhány félreértést követően szükségessé vált annak megfogalmazása, hogy a lourdesi, pilisszentkereszti, csobánkai Szűz Mária-szent források energiaminősége nem azonos Szűz Mária energiájával, s nem azonosak még csak egymással sem, mert energetikailag nem létezhet két teljesen azonos rezgésállapotú, (energiaminőségű) szent forrás.
Éppen így, a pilisszentléleki Szent László-forrás energiája sem azonos Szent László energiájával, s a világon fellelhető Szent László-források között sincs két azonos energiatartalmú, s egyikük sem azonos Szent László energiájával.

Durva hasonlattal élve, s „földiesen"; valamennyi embernek két füle, két szeme és két lába van, mégsem azonosak egymással.
Mindezeket azért volt szükséges megfogalmazni, hogy némi magyarázattal szolgáljon mindazok számára, akik emiatt esetleg megütköznének.

Ezek a finomenergiák nem a mi anyagi világunk részei. Esetükben félanyagi-típusú asztrális hatásokról van szó, amelyek leginkább a mi érzelmi töltéseinkkel lehetnének összemérhetőek.

Minden ilyen finomenergia szívesen vegyül valamennyi hasonló típusú energiával – legyen az emberi szempontból jó vagy rossz –, vagyis kölcsönhatásba lép velük.
Kölcsönhatások távlataiban gondolkodva, valamennyi kölcsönhatás alapvetően két tényezőt feltételez. A szent forrásokra visszatérve, ezek egyike a nevezett szent energiáját kisugárzó közeg, (amely lehet forrásvíz, szikla, ereklyetárgy, stb.), a másik pedig az ezen energiát észlelő, befogadó emberlény karakteres felkészültsége, lelki-érzelmi tartása, amellyel az észlelt szent energiához viszonyul, (általánosságban rontva vagy javítva azon).

A jelentkező (vagyis észlelt) szent energiát az az észlelő (vagy akár erre érzéketlen) emberlény képes a legtisztábban befogadni, megőrizni, továbbítani, akinek a legszemélyesebb emberi energiaállapota azonos a Teremtő Isten energiaképletével. Hadd ne igyekezzünk igazolni, hogy ilyen ember nincs, illetve feltehetően ilyent igen ritkán hord a hátán a Föld, (s nekünk éppen emiatt kellett kitalálnunk erre a „kölcsönhatás" kifejezést).

Ezen kölcsönhatások természetes állapota, hogy amennyiben valaki történetesen a Szent László-forrás energiáját (a vízzel együtt) hazaviszi, ezzel hazavitte az aktuálisan adott szent forrás energiáját, de immár a saját emberi energiaminőségével vegyítve. Tovább bonyolítva, vagy inkább alakítva, „fűszerezve" ezt az eseményt; ezzel hazavitte nem csupán a szent forrás (évszázadok óta megalapozott) energiaminőségét, hanem Pilisszentlélek falu jelenlegi legélőbb lelkiségét is. Ha pedig ezzel a vízzel valakit megkínál, ezzel máris továbbadta a falu jelenlegi lelkiségét, a szent forrás energiaminőségét – hozzátéve a saját energiaminőségét is –, s mindezeken tovább alakít a vízzel megkínált személy energiaállapota (és így tovább), s ez idáig már a negyedik energetikai áttétel a kölcsönhatásban. (Emiatt javasoljuk a jól ismert zsinórmintázat minél gyakoribb alkalmazását, mely e feleslegességeket megszünteti).

Kicsit hasonlatos ez az energetikai kölcsönhatásokkal tarkított kötelező létforma a hétköznapi táplálkozáshoz, (az étkezéshez), vagyis ez amolyan „energetikai táplálkozás", amely csekély odafigyeléssel (és lelki-érzelmi tartással) előre tervezhető, s megvalósítható ennek a legoptimálisabb módja.

Olyanná tehető ez, mint a rituálé, melynek kialakítható egy megszokott rendje, akár a fürdési ceremóniának, a fogmosásnak vagy az étkezési szokásoknak. Így odafigyelhetek arra, hogy kikkel kell kapcsolatba kerülnöm, milyen energiákat fogadok be, s ehhez – kellő tisztasággal – én magam mit adok hozzá.
Sajnálatosan mindenütt az tapasztalható, hogy e szokásmódok kialakítása során nem mindig a legjobb és legszebb változatot sikerül megvalósítanunk, s a hétköznapi tülekedésből hazahurcolnunk.

Adott energiaminőség egy átlagember esetében naponta alakul, formálódik, hogy majd egyszer, amikor ennek elérkezett az ideje, a földi test levetését követően megállapodjék, illetve „mérlegre" kerüljön.

Mihelyt az ember elhagyja a Földet, alapvetően egészen más energetikai jellemzők hatáskörébe kerül: utóléri az az energiaállapot, amelyet az összes eddigi életei során sikerült megvalósítania.

Amennyiben valaki (az előző) földi életei során nagyot alakított a lelki-érzelmi tartásán, ez az energiaállapot lesz a jellemzője, s az illető az Örökkévaló Tudattartalmán nagyot emel.

Nagy kegyelem ez, amely ezek után minden elkövetkezendő földi élete során boldogítóan visszaköszön, hacsak egy sikertelen életével galád módon le nem rontja azt.

Az átlagember természetes állapota, hogy az egymást követő földi életei során – ha lassan is, de – mindinkább jobbul.
Jobbulhat természetesen egy előző életeiben „szent" életet élő ember is, hiszen a „szentté avatás" földi ceremóniáit is emberek találták ki, s nincsen azon Krisztusi Pecsét.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy (habár a Köztes Lét „magánügy"), a nem földi közegben tartózkodó emberszellem „égi" energiaminősége, s a gyatra földi létünk energiaminősége egymással össze nem mérhetőek! Minden egyes, földi életet vállaló, (vagyis ide születő) embernek kivétel nélkül tüneményes az égi hazánkban tartózkodó Örökkévaló Tudatának az energiaállapota!

 

 

ÉRDEK NÉLKÜLI SZERETET-ENERGIÁK AZ EMBERI VILÁG SZOLGÁLATÁBAN

Az az ember, aki az élete során nem képes megvalósítani a polarizált létezést, előbb - utóbb beteggé válik, s szinte mindig boldogtalan. A polarizáltságtól a félelmek, görcsök, kétségek, gyűlölködés, egoizmus, állati ösztönerők, stb. térítik el, melyek a saját tudattartalma, gondolatai eredményei.

Ezért, alábbiakban röviden összefoglalva bemutatjuk e nem - anyagi, érzelmi finomenergiák polarizáló változatait, melyek a természetben ennyire nyilvánvalóan sehol nem fordulnak elő.

E finomenergiák hatására – a tudomány által máig megmagyarázatlan módon – a legkeményebb vizek is selymes tapintásúvá válnak, ízük - illatuk megváltozik, s valamennyi változatuk egyedi, Szent Erőként funkcionál. Kezünkben tartva – közvetlen hatásként –, vagy vízzel az emberi szervezetbe juttatva, magasztos harmonizáló energiaként az Életerőt fokozzák, s megpróbálnak bennünket naponta, (a LELKÜNK jelzései alapján) rávezetni földi életünk feladataira.

 

 

MELYIK ÉRZELMI FINOMENERGIA KIKNEK, MIBEN KÉPES SEGÍTENI?

Az érzelmi finomenergiák megismerésével az ember egy új világot ismerhet meg, s ily módon kiszakadhat a racionalitás és haszonelvűség taposómalmából.

AZT, HOGY KI, MELYIK ÉRZELMI FINOMENERGIA TÚLZÁSBA VITELE VAGY ELHANYAGOLÁSA, MEGÉLÉSE VAGY TOVÁBBADÁSA MIATT AKADT EL, KÖNNYEDÉN KI LEHETNE DERÍTENI, DE JELENLEG NINCS ERRE SEMMIFÉLE FÓRUM. PEDIG EZT KIDERÍTENI IGEN ÉRDEMES LENNE, MERT EZ AZ ELHANYAGOLT TÉNY A LEGTÖBB TESTI BETEGSÉG GYÓGYÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZHETNÉ.

E HIÁNYT, TÖBBLETET VAGY EGYÉNI KÉPESSÉGEKET A 4 ŐSELEM, A 7 ŐSPRINCÍPIUM, VALAMINT EZEK FELSŐBB OKTÁVJAI SZINTJÉN KÜLÖN - KÜLÖN SZÜKSÉGES VIZSGÁLNI, DE E (RÖVID) VIZSGÁLAT EREDMÉNYE MINDENKIBEN ÖNMAGÁBAN REJLIK.

PÉLDAKÉNT ÁLLJÉK ITT A 7 ŐSPRINCÍPIUM, MINT FONTOSSÁGI SORRENDBEN AZ ELSŐK:

 

NAP:

A NAP – szerű érzelmi megnyilvánulások és próbatételek támogató energiája:
(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).
A FÉRFI alapenergiája!

Amennyiben egy férfi odahaza nem képes kibontakozni, ha nem hajlik a családfő szerepkörének megélésére, ha a munkahelyén gyenge vezetőnek bizonyul, ha kevés az önbizalma – s olykor még ez a kevés is elpárolog –, ha otthon asszony uralkodik helyette, s amennyiben az atyai tiszteletet harciassággal, kiabálással, esetleg durvasággal igyekszik kivívni és pótolni, akkor saját önbizalmának, teremtő erejének, sugárzó áradásának megteremtésében kizárólag a NAP - ság érzelmi töltése segíthet neki, (s környezetének), gyógyító értelemben is.

[Energiakapszula jelölése: SÁRGA kupak és SÁRGA beazonosító szín]

 

HOLD:

A HOLD - szerű érzelmi megnyilvánulások és próbatételek támogató energiája:
(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).
A NŐ (hiányzó) alapenergiája!

Az emberi világot az Elfogadás, Beletörődés, Odaadás, Megbocsátási készség, Alázat, Béketűrés, Türelem és az Anyaság hiányai fogják buktatni.

Ha egy nő túl férfias, ha odahaza az asszony uralkodik, az ő szerepkörét – helyette – a világon senki nem éli meg, s ebbe lassan belerokkan a Föld és az Élet (!). Ha mindezen visszásságok (visszaütve) nőnél vagy férfinél alhasi, gyomor és bélrendszeri, allergiás, (férfiaknál prosztata) problémákkal párosulnak, akkor ezen csak a HOLD - ság szelíd energetikai töltése segíthet. Olyanformán segít, hogy megszünteti a legfőbb OK - okat, amelyek a Tudattartalmon keresztül térítik el az embert a Boldogság Kék Madarától, s pillanatonként a Gondolat Erejében termelődnek újra. (Ez az a folyamat, amelyet polarizációval meg kellene állítani)! A HOLD - ság energiatöltése segítené, formálná, oktatná, szoktatná személyiségünket, s ma Föld - anyánknak és az emberi világnak erre lenne a legnagyobb szüksége.

[Energiakapszula jelölése: FEHÉR kupak és EZÜST beazonosító szín]

 

MERKUR:

(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).

Az információ, kommunikáció, üzleti érzék, társasági élet próbatételeinek támogató energiája.

[Energiakapszula jelölése: KÉK kupak és KÉK beazonosító szín]

 

VÉNUSZ:

(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).

Amennyiben egy nőnek csekély a női önbizalma avagy túlságosan férfias a természete, ha elégedetlen testi adottságaival, ha férfi vagy nő szívesen fordulna a művészetek vagy az anyatermészet megismerése felé, akkor a VÉNUSZ segítségét kell kérnie.

[Energiakapszula jelölése: SÁRGA kupak és ZÖLD beazonosító szín]

 

MARS:

(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).

Aki férfiként teljes értékűen nem képes megélni a férfiasságát, a tettrekészséget, küzdőszellemet és olykor a harciasságot, annak a MARS - sal kell személyesen megismerkednie, s igénybe venni segítő támogatását. De tévút, ha a NAP melegségét a MARS harciasságával igyekszünk pótolni.

[Energiakapszula jelölése: PIROS kupak és PIROS beazonosító szín]

 

JUPITER:

(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).

A bőség, áradás, nagyvonalúság, szeretet és Törvény kifejezője. Van, aki nagyvonalúan „árad” a világ felé, s közben elhanyagolja a családját. Akad, akinek „mindene” a család, s emiatt a világba tekintve nem szívesen vállal feladatokat. Van, aki „mindent megtesz másokért”, de önmagát nem becsüli, de ennél is gyakoribb, hogy önmagát értékeli, senki mást. Nos, ők azok mindannyian, akiknek a JUPITER harmonizáló hatását kellene kérniük.

[Energiakapszula jelölése: LILA kupak és LILA beazonosító szín]

 

SZATURNUSZ:

(Energetikai fényalakjának fellelési helye a Pilis - hegység).

Az önfegyelem, az Akarat, a Belső Út képviselője, a Test feletti uralmunk legfőbb energiája.
Mozgáshiány, elhízottság, számítógépes kockafejűség, pipogya alkat, akarathiány, következetlenség, munkahelyi sápadtság, „parlagfű allergia”, tehetetlenség és egyéb lustaságok esetén csakis hozzá fordulhatunk. Mert ha ő fordul hozzánk, az sok esetben fájdalommal jár.

[Energiakapszula jelölése: FEHÉR kupak és SZÜRKE beazonosító szín]

 

JELZETT FINOMENERGIA-KÉSZLETBŐL A MAGYAROK NAGYASSZONYA (REGINA HUNGARORUM), VALAMINT A VALÓSÁG (lásd később!) ENERGIÁI, MINT LEGFONTOSABBAK, FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐEK.

A többivel kapcsolatosan, amennyiben érdeklődne, indokolt esetben keresse e web lap gondozóit! (lásd: KAPCSOLAT címszó alatt).

 

 

ÉRDEK NÉLKÜLI SZERETET-ENERGIÁK
ÉRZELMI ENERGIAKÉPLETEINEK JAVASOLT
ALKALMAZÁSI MÓDJA

Kedves Útkereső Társunk!

Amennyiben valamely érzelmi-hangulati töltését erősíteni szeretné, illetve kívánatos lenne naponta azt megélnie, a megfelelő mikrokristály-kivonat segíthet ezen.

A Csillagösvény Bt. intelligens mikrokristály szerkezeteket adott közre - örökös használatra -, amelyek állaga mindaddig biztosított, amíg a kapszulában lévő tiszta pamut-hordozóközeg át nem nedvesedik. A mikrokristály-szerkezet a minőségét - felbontás nélkül - időtlenül megőrzi, ilyen állapotban egymás energiáit sem befolyásolhatják. (Az esetleges átnedvesedést a belső tartalom megfeketedése jelzi).

A kapszulákat felbontás nélkül kérjük használni!

A kiválasztott energiakapszulát (felbontás nélkül) üvegnyi, műanyag-flakon vagy kancsó vízbe helyezzük. Ezen állapotban az a víz tetején úszik.

Adott víz a kapszula tartalmának energiatöltését 3-4 óra alatt átveszi. Ezt követően, a vízből kivéve és leszárítva az energiakapszula tartósan eláll, s bármikor ismételten felhasználható.

Illetéktelen kezekbe kerülve a kapszula műanyagburkolata kellemetlen energiákat vehet át, amelyek a kapszula tartalmát nem befolyásolják. Helyesen tesszük, ha ilyen esetekben, felhasználás előtt a kapszulát 10 percre zsinórmintára helyezzük, (amelyeket mi adunk, de odahaza is elkészíthető).

További tennivalók a vízzel:

Az ily módon, elsődlegesen energetizált víz FÉNYVÍZ, nem energiatöltetű akkumulátor, hanem DIMENZIÓKAPU! Etalon-energiaminőségként nyomban kifejti hatását, fogyasztható! Orvos-egészségügyi szempontból mégis ajánlatos megjegyezni, hogy ez az elsődlegesen polarizált (energetizált) víz elsősorban nem elfogyasztás célját szolgálja. Aki immunerősítés, érzelmi állapotjavítás céljából ebből az energiából vizet, gyógyteát, stb. kíván készíteni, az elsődlegesen energetizált víz köré helyezzen originált palackozású forrásvizet, illetve üvegekben tiszta ivóvizet úgy, hogy azok az etalonnal összeérjenek. E másodlagos vizek az etalon-víz energiáját másnapra átveszik, s maga az etalon mindaddig újra és újra felhasználható, amíg illetéktelen kezekbe kerülve energetikailag el nem szennyeződik. Ha ez mégis megtörténne, a mikrokristály-kapszulával új etalon-vizet kell készíteni. Az érzelmi etalon-energiák mikrokristály-kapszulái nem romlandók, le nem merülhetnek, időtlenül elállnak. (Ugyanabba a vízbe több változatuk is belehelyezhető).

Az alkalmazás módjáról fényképekkel ellátott tájékoztató található a Nyomtatható dokumentumok címszó alatt.

 

 

Belső titkaim

Közel 30 éve annak, hogy elérhetővé tettük a forrásvízbe vezetett egyik legszentebb érzelmi finomenergiát, a Bölcsesség női princípiumát. Ettől a nem anyagi világbeli energiatartalomtól az ivóvizek fizikai állaga selymes tapintásúvá és illatossá válik. Jómagam az egyik legelső ilyen üvegpalackot (illetve forrásvízbe vezetett finomenergiát) azóta is használom. Persze, nem iszom meg, hiszen a palack energiája örökkévaló, hanem ennek az energiának a közreműködésével polarizálom az ivóvizemet.

Azóta a Bölcsesség erejét visszavontuk, mivel mégiscsak helyénvalóbb, ha a Bölcsesség maga dönti el, hogy ki az, akit meg kíván látogatni. Helyette többféle szent energiát kódoltunk forrásvízbe, majd a későbbiek során szárazanyag-tartalmú kapszulába, mely örökös használatra készült. Ezek sajátossága a polarizáltság magas foka, s a polarizált ivóvizeink egymástól eltérő energiájú, ízű, illatú és zamatú sokféle variációja.

Mivel az ily módon kezelt vizek nem anyagi szintű szent energiatartalma az emberi érintéstől (is) nyomban elszennyeződik, a polarizátorokhoz egyszerű eljárást és tisztítóeszközt mellékeltünk.

Amíg tehettük, javaslatot tettünk arra vonatkozóan is, hogy kinek melyik energia-polarizátorra van szüksége, de a tömegesen fellépő igények miatt erre ma már nincs lehetőség. Ellenben, hogy kinek melyik polarizátorra lenne szüksége, az a könyveim tartalmából kiolvasható. Hogy a választást megkönnyítsük, az általánosságban leginkább szükséges érzelmi finomenergiatartalmat leghelyénvalóbban Magyarok Nagyasszonya (Regina Hungarorum) néven azonosítottuk be, s őt a leginkább elérhetővé tettük. (Az elnevezéssel nem volt gond, mivelhogy jelzett finomenergia csakis erre a megszólításra hallgatott). Ezen felül mindenki maga döntheti el, hogy melyik másik finomenergiát szeretné választani.

Ma már – amíg csak módunkban áll –, csupán szárazanyag-tartalmú finomenergia-kapszulákkal foglalkozunk, melyekkel bárki annyi ivóvizet, fürdővizet polarizálhat – élethossziglan –, amennyit csak akar.
A tisztítás módját is közreadjuk, hiszen ezek a nem anyagi világbeni finomenergiák az emberi érintéstől hamar elszennyeződnek.

A használói e finomenergiákkal jobbára etalonvizet készítenek, s ezen etalon köré helyeznek originált forrásvizes palackokat, vagy pedig magát a finomenergia-kapszulát helyezik a vízbe.

A polarizáló hatás akkor is érvényesül – s ez az én személyes módszerem –, ha a finomenergia-kapszulát cellux-szal egy vízzel telt üvegpalack vagy műanyag-flakon külső felületére erősítem. Ily módon nem áll fenn annak a veszélye, hogy a kapszulák szárazanyag-tartalma átnedvesedik.

A cellux-szal flakon oldalára felerősített finomenergia-kapszulát még véletlenszerűen sem éri víz, a kiürülő palack pedig akár csapvízzel is folyamatosan utántölthető. Fekete színű üveg vagy fekete színű műanyagflakon esetén a polarizáló hatás nem érvényesül! A polarizációval kapcsolatosan eddig nem adódott probléma. A problémát inkább az jelenti, hogy a többféle finomenergia-kapszula közül ki melyiket válassza. (Egyidejűleg vegyesen több finomenergia is alkalmazható).

A Magyarok Nagyasszonya kapszula az, amelyik leginkább ajánlott és hozzáférhető. Amennyiben valaki pl. egészségügyi okból, vagy az eleddig sikertelennek vélt életútja miatt pl. ősprincípiumi finomenergiát választ, tekintettel kell lennie arra, hogy az életünk során az ősprincípiumok gyakorta váltják egymást.

Majdhogynem közhely, hogy a férfiak és a nők egyaránt a Hold-energiából szenvednek hiányt, illetve a nőknek Nap-energiából erőteljes többletük van. Ez tükröződik minden vonatkozásban az össz. emberi viselkedésünkön éppen úgy, mint bolygónk állapotán.

E kapszulák segítenek a hiány pótlására is és a többlet levezetésében is. Finomenergiával polarizált ivóvíz fogyasztása esetén az emberi szervezetben egyfajta magas szintű harmonizáció zajlik, amely több esetben évtizedes problémákat, életviteli hibákat képes helyrebillenteni, illetve valamennyi variációjuk az érzelmi teltségünk pillanatnyi harmonizációjában segít.

Be kell vallanom, hogy valamennyi érzelmi finomenergia-polarizátor kódolását magam végzem, s ennek lényegét senkinek átadni nem fogom. Hogy miért nem, azon gondolkodjék el ki-ki, önmaga. Személyes véleményem szerint ugyanis – bár ez a képesség a születése jogán bárkinek megadatott –, jelenleg kevesek lennének annyira felkészültek, hogy az egyes életszentségek energiaminőségét önnön gyarlóságukkal le ne rontsák; illetve hogy az életszentségek tiszta megnyilvánulásához szükséges másfél órás felkészülést és imádságot minden alkalommal produkálni legyenek képesek.

S annál is inkább igaz ez, merthogy léteznek élethelyzetek, amikor az ehhez szükséges lelki felkészültséget produkálni magam sem vagyok képes.

 

Kérdések és kétségek esetén kérjük forduljon e web-lap készítőihez!

 

A web-lap tartalmával kapcsolatos valamennyi kérdésre, szakmai részletkérdésekre e web-lap készítői adnak felvilágosítást.

Szőke Lajos az elérhetőségét megszüntette, levelekre nem válaszol.

A finomenergia mikrokristályok jelenvalóságát pásztázó elektronmikroszkópos felvétel igazolhatja, de bármelyikük alkalmazása esetén a legkeményebb víz is selymes tapintásúvá válik, s íze, illata is megváltozik.

 

Kérjük, kétségei esetén tőlünk kérjen felvilágosítást!

 

 

A ZSINÓRMINTÁZATHOZ

A Nap és Hold mellett a legősibb ábrázolási módok egyike, amelyet az előbbiekkel szemben nem szükséges túlmisztifikálni.

Vele és általa olyan Vízözön előtti rajzos ábrázolás képe vetül elénk, amely tetszetős vonalvezetése mellett valóságos (bio) - energetikai jellemzőkkel is rendelkezik. „Erejét" az alkalmazott vonalvezetés közben az Idő minőségének ritmikusan visszatérő váltakozása gerjeszti.

Mintázatát tekintve annál erőteljesebbnek tekinthető, minél kiegyensúlyozottabb és pontosan íveltebb a külső és belső körívek vonalvezetése. Egyáltalában nem lényeges, hogy e rajzolt energianyerő alakzat hány hurokból és hány kereszteződésből áll.

Ami lényeges, az az, hogy rajzolása közben nem szabad megállni, elakadni, egy - egy részre visszatérni, belejavítani, írószerszámot felemelni, másik kézbe venni, gyorsítani vagy lassítani, mert ilyenkor éppen az Idő minősége az, ami csorbát szenved, s az alkotást elerőtleníti, érvényteleníti. Általában két sor rajzolt alakzatot alkalmazunk, amelyet ugyanazon kézzel kell készíteni!

A Sumért követő legtöbb festett és rajzos ábrázolása Egyiptomból, a Királyok Völgyéből kerül elő, hazánkban a 24 Hun Törzsszövetség fennállása óta, (tehát ősidők óta), mint a döngölt padlójú ősi templomok, közös helyiségek és hálószobák locsolási mintázatának leggyakoribb előfordulása vált ismertté.

Somlósi Lajos gyönyörű tanulmánya szerint e mintázat előfordulása a közel félszáz locsolási mintázat között a legszámottevőbb, (mivelhogy locsolási rajzolatának megvalósítása a legkönnyebb), s döngölt „padlójú" tisztaszobák és hálószobák természetes nedvességének pótlására máig alkalmazzák. De ugyan, ki ne próbált volna locsolókannával, gumi vagy műanyagtömlővel hasonlóképpen udvart, járdát locsolgatni? E mintázat minden magyar ember vérében benne foglaltatik, akár a Nap és a Hold.

Tekintsünk meg a zsinórmintázatról egy majdnem élő ősi, egyiptomi ábrázolást:

A zsinórmintázat nyomtatható változata itt található.

Természetesen a legtöbben nyomban felismerni vélik a huszárok mentéjén látható zsinórmintázatot, hiszen az energetikai lényegük azonos; E vonalvezetés a gonoszság ahrimáni kóborló energiáktól (félelem, ösztönerők, vágyak) megvéd, a vonalvezetés összhatása pedig erőt ad és feltétlenül gyógyít.

E zsinórmintázatokat illetően – ahhoz, hogy értelmezni legyünk képesek „nem - fizikai", azaz; a tudomány által vissza nem igazolt hatásait –, bizonyos irányok meghatározása nagyon fontos: Ha egy ilyen mintázatot lerajzolunk, s azt egy percre képként felrajzszegezzük, akkor a vele szemben álló irányt (mintha televízió képernyőjét néznénk), előre mutató iránynak, a hátoldalát hátra mutató iránynak, míg a szélek félkörív - rajzolatait oldaliránynak tekinthetjük.

Szemből, tehát előre irányban (a rajzolás módjától erőteljesen függő), kb. 2 méterre hatoló energetikai sugárzása van, amely oldalirányban csekély mértékben széttartó, enyhén szórt sugárzást jelent.

E, bioenergetikai jellegű, mégis teljes mértékben technikai sugárzás a földsugárzásokat módosítani képes, önnön energiájával mintegy: távol tartja azok közül pl. a Hartmann - hálót, amely annyit jelent, hogy ellentartó erőként helyette van jelen. Ebből következhet az is, hogy állandó „védelemként" óvakodnunk kell az alkalmazásától, mert könnyen meglehet, hogy azt hihetnénk: a földsugárzás esetleges nem kívánt hatásait „kivédhetjük" általa, ám néhány hét múlva e zsinórminta hatása válik ártalmunkra (pl. a fekhely alatt állandóra elhelyezve). (A földsugárzások az emberi gondolat vezérlése alatt állanak, mint ahogyan a betegségek is az emberi lélek jelzései).

E zsinórmintázat az éteri aurát módosító hatásával sok - sok féle technikai polarizációs sugárzást bomlasztani képes, (a csillogó padlóvázáktól a csillogó karácsonyi csomagolópapírig), s bármely tárgy letisztítható vele (ha pl. a nagypapa kabátjának, esernyőjének érintésekor görcsös alhasi fájdalom nyilall belénk, vagy a főnökünk székébe beleülve félóra múlva aranyerünk lesz).

E zsinórmintázat a karakterrel nem rendelkező asztrális energiákat (pl. természetgyógyászati rendelőben betegről leszedett betegségrezgéseket) egyszerűen felőrli, az éteri aurákban lévő testi gyulladásos folyamatokat, kialakuló betegséggócokat kézrátétes „kezeléshez" hasonlatosan lecsillapíthatja. (Mivel ezen eszköz főként technikai sugárzás – összetevőket gerjeszt, a továbbiakban azt érzékelni képtelen, hogy az egyes betegségek esetén az alkalmazása időben meddig használ, s mikortól kezd el ártani. Éppen ugyanez a súlyos problémája az állandómágnesek ellenőrzés nélküli alkalmazásának!).

Arra pl. igen jó, hogy olyanok széke alá helyezzük (vagy a szék ülőkéjének alsó részére ragasszuk), akikből folyamatos gyomorgörcs, prosztatafájdalom vagy egyéb hideglelős energia árad, s olyan embereken sokat segíthet, akik naphosszat másokat érintenek, masszíroznak, gyógyítanak, mások használati tárgyait kell, hogy érintsék, vagy sznobok között ülve kénytelenek egy - egy színházi előadást végigszenvedni.

E zsinórmintázatok tehát az értelemmel telt, ártó asztrális energiákat (szidalmak, mocskos szavak, átkozódás), nem képesek megszüntetni, csupán az átvett, átélt buta szórvány - sugárzásokat számolják fel, de sok esetben ennyi is éppen elegendő.

Emberek százezrei élik nyomorult, hideglelős életüket az ANTSZ által előírt műköves, járólapos üzletekben, hidegpadlós helyiségekben, amelyek sugárzó „hideglelős" energiája, (amelynek a helyénvaló elnevezése: cementsugárzás), éjjel - nappal térdig hatol fel, s a nemesebb belső szerveink energetikai zónáit és beidegződéseit károsítja. S hiába van 40°C meleg, az illető a melegpadlós emeleti panelben is (lábról) állandóan fázik, s valóban fel is fog fázni.

Bármely üzletet vezetni, szolgálni, csak műkőre helyezett deszkalapon állva szabadna!

Gyerek ne aludjon olyan, betonra helyezett kiságyban, amely ágy alatt csak hidegpadló, padlószőnyeg, műparketta van! Minimum: keményfa - parketta, hajópadló, vagy egycollos deszka kerüljön a betonra, szőnyegpadlóra (!), ott ahol gyerek üldögélve játszani, vagy aludni szokott! A cementsugárzás igen alattomos, orvostudomány számára ismeretlen hatás! Gondoljunk csak bele: felnőttnél térdig hatol! Nos, akkor meddig érhet ez egy olyan gyereknek, aki ilyen helyen naphosszat a földön üldögélve játszik? (Olyan érzés, mintha ősszel, nyakig, mocskos lápvizenyőben ülne, s olyan tüneteket is okoz).

A zsinórmintázat e helyzetben is észrevétlenül segít, s ily módon segítő szándékunk a családtagjaink értetlensége szempontjából nem fog botrányba torkollni:

 • Nézzük meg alaposan, milyen irányban kellene a cementsugárzást „mentesíteni", hogy legyen a lakásban egy olyan hely, ahol valóban jól érezzük magunkat. (Több, patinás kollégiumban évszázadok óta (!) a kerengőben mozaiklapokból kirakott mandalákkal hárítják el a térdig hatoló cementsugárzást!!)
 • Ezen irányt alapul véve próbáljunk a fal mellé zsinórmintázatú papírlapokat állítani, (nem fektetni), hogy megsemmisítsék a cementsugárzást, s szétzilálják az egyéb felesleges technikai sugárzások százait. (Az erőteljes elektromágneses hatások, mikrohullámú sütő, mobiltelefon, stb. ellen e zsinórmintázat semmire sem jó).
 • Addig kísérletezzünk, amíg azt nem érzékeljük, hogy a cementhatás hideg bizsergése kellemes melegérzetet keltő hatássá nem szelídül!

Húsevő, racionális, egész nap mozgó férfiembernek e zsinórmintázat hatásairól felesleges említést tennünk, mert aki csípőből „nem hiszi"; az meggyőzhetetlen, s képtelen azonosulni mások fájdalmával mindaddig, amíg az neki is nem kezd fájni.

Sokat segíthet érzékenyebb embereken, ha a számítógép, televízió képernyője alá egy - egy zsinórmintát helyezünk úgy, hogy az a képernyő széle előtt kiérjen, látható legyen.

Zsinórmintát könnyű rajzolni. Jó hozzá a golyóstoll, mégjobb a filctoll, de rajzról, fénymásolattal is átvihetjük.

 

Mi (kb. 20 éve), ember által érintett szobrokat, képeket, érzelmi megnyilvánulásokat, szent finomenergiákat tisztítunk vele, hogy róluk az emberi gyarlóság energiái leperegjenek.

Ismétlem: minél pontosabbak a rajzolt félkörívek, annál erőteljesebb az energetikai hatás. A félkörív - rajzolatok és kereszteződések száma teljesen közömbös. Az számít, hogy rajzolás közben a vonalvezetés folyamatos legyen, közben megállni, akadozni, vissza-visszatérni, javítgatni, lassítani, gyorsítani, Nem szabad!

Ne csodálkozzunk azon, hogy amennyiben 4,5 órás imádságot követően rajzolunk egy zsinórmintát, akkor ahhoz képest az általunk előzőleg rajzolt zsinórmintázatot már csapnivalónak fogjuk érzékelni, (már aki érzékelni képes). S ez így is van rendjén.

Vannak esetek, amikor a zsinórmintázattól illik óvakodni:

 • Ha valakinek gyakoriak a migrénes fejfájásai. Ez esetben ne tűrjön meg a hálószobájában, (éjjeliszekrényén) televíziós készüléket, magnót, rádiót, (mobiltelefont), CD-ket, DVD-ket, (ezoterikus könyveket), (elemes karórát, és ébresztőórát) és semmiféle mágnest!
 • Amennyiben valaki állandómágnesekre lett érzékeny, mindezeken (fentieken) kívül, kerüljön mindenféle ékkövet, fémnyakláncot, mobil-telefont, televíziót, számítógépet, s minél sürgősebben kezdjen valamely immunerősítő testi tréningbe (úszni, futni, kirándulni), a saját érdekében!

Van, amikor a zsinórmintázat nem használhat: pl. autógarázs vagy lakatosműhely van a hálószoba alatt. (Az ezermester szinte sohasem fog megbetegedni, csak az asszony és a gyerek).

De előfordult már, hogy többezer évvel ezelőtti, az előző emberiség által elátkozott tárgyak kerültek a lakásba. No, ezek hatásait sem lehet zsinórmintázattal kivédeni.

Sokáig őrizgettem egy fényképet a cementsugárzás hatásáról: egy védett, többszáz éves hársfasor mellett beton villanyoszlopokat szereltek. A szerelők a fákra valóban nagy figyelmet fordítva, az egyik (szintén többszáz éves) hársfa egyik oldala mellé, (anélkül, hogy a fát megsértették volna), több mint 50 db. beton villanyoszlopot fektettek a földre, tárolás céljából. Harminc nap alatt e fának pontosan ez az oldala (tehát az egyik fele) csontra leszáradt és elpusztult. A teljesen szétszáradt faoldalt és levélzetet mintha függőlegesen hatoló késsel metszették volna ki az Életből; ez volt látható.

Kérésre e sorok szerzője a zsinórmintázatok néhány jellemzőjét és felhasználásának módját próbálta bemutatni. Mivel jómagam kultúrtörténeti, történelmi, népművészeti, rituális hagyományokat nem vizsgáltam, ezúttal csupán a zsinórmintázatok energetikai jellemzőiről igyekeztem említést tenni, s ugyanez vonatkozott az alkalmazhatóságra is. Amennyiben ezzel bárkinek is segíthettem, úgy azt mondanám, máris érdemes volt. Ha ezen írás bárkit is felbosszantana, kérem, nézze el nekem!

Szőke Lajos

 

 

VALÓSÁG

(Mélység és magasság kulcsa az emberben)

 

Lehetséges közreadása és megismertetése mögött a magasztosabb Világok ösztönző támogatása áll. Ennek ellenére nem mindenkinek lesz rá igénye, szüksége és képessége.

A VALÓSÁG energiamintázatának anyagi világba hozatala rendkívül bonyolult, ezért alkalmazásával kapcsolatosan az alábbi tudnivalók és megszorítások szükségesek:

 • E finomenergia-aktivátort víz-közegbe helyezni Tilos, s vele polarizált, gyógyító vizet készíteni Tilos!
 • E mikroenergia-töltetet, egy - egy próba erején túl, másra ne ruházzuk át. (Családtagok 2 perces „tisztítást" követően, egymás közt használhatják.) Energiaminősége ugyanis mindenkor alkalmazkodni igyekszik használójának érzelmi és energetikai állapotához.
 • Fontos sajátossága, hogy minden időpillanatban a leggyengébb pontján érinti meg az ember testét és lelkét.
 • Alkalmazása esetén elsődlegesen fontos a csendben és mozdulatlanságban történő, háborítatlan elmerülés és odafigyelő jelenlét.
  Az alapvető ráhangolódási forma: csendben és békességben ülő, vagy fekvő, laza testhelyzet.
 • A VALÓSÁG finomenergia-aktivátorát (a mikrokristály-kapszulát) ülve a tenyerünkben kell tartanunk, fekvő helyzetben pedig lazán a hónunk alá szorítjuk, hogy közvetlenül a bőrünkhöz érjen.
  Közben kerülnünk kell minden felesleges mozgást, s figyelmünket testi-lelki rezdüléseinkre, s testi érzeteink változásaira kell fordítanunk.
 • Alkalmazásának időtartama: 1,5 – 2,5 óra (!), miközben e finomenergia-aktivátor a testünk frekvenciáit, vibrációját, folyamatosan közelíteni igyekszik a FÉNY felé.
  Ez a lehetőség: maga a Kegyelem!
 • Alkalmazása közben, 15-20 percenként, két percre „tisztítani" érdemes. Ez abból áll, hogy a VALÓSÁG finomenergia-kapszuláját két percre a mellékelt zsinórmintázatra helyezzük, hogy belőle a testünkből átvett negatív rezgésállapotok eltávozhassanak.
 • Amennyiben használata közben szünetet tartunk, ezt követően mindenkor a pillanatnyi, új energetikai állapotunkhoz igyekszik alkalmazkodni.
 • Ezen energiatöltet ember által lemeríthetetlen, s élethosszig tartó, napi használatra alkalmas.
 • Amennyiben megbontjuk, esetleges nedvesség hatására annak tartóssága elenyészik.

[Energiakapszula jelölése: PIROS kupak és NEMZETI SZÍNŰ beazonosító szín]

 

Jelen termékeink alkalmazásához sok örömöt és jó egészséget kívánunk.

 

Mindazok számára, akik internettel nem rendelkeznek, akik a számítógép hamiskás képernyője helyett szívesebben böngészik a jó könyvek lapjait, e web-lap anyagát szép ajándékképpen elérhetővé tesszük.
Szőke Lajos meggyőződésével ellentétben (Goethe: „a név csak füst és lárma"), csak dedikált példányokkal szolgálunk. Tekintettel arra, hogy e web-lap anyaga bárki által ingyenesen kinyomtatható e korlátozott számú lapozható formátummal kiváltképpen a nyomtatási lehetőséggel nem rendelkezőkre és az ajándékozni szándékozókra gondolunk.

(Megjelenés ideje: 2014)

 

Ismételten kiadásra került AZ EMBERISÉG ÉGI EREDETŰ ABC JELRENDSZERE című könyv, amely a szokásostól eltérő alapokból kiindulva is igazolni képes, hogy a székely-magyar rovásjelrendszer valamennyi fellelhető európai írásbeliség legősibb hagyatéka.

(Újra kiadás ideje: 2016. október)

 

Akik emlékeznek Szőke Lajos könyveire, (Irányítható földsugárzások, Befolyásolhatatlan földsugárzások, A hiányzó láncszem, A hetedik pecsét feltörése, Anonymus-2000, Az emberiség égi eredetű ABC-jelrendszere), mindazok számára a Van egy folyó című összeállításunk folytatást jelent.
Akik még nem találkoztak az imént említett Ismeretlennel; (a rejtett dimenziókkal), azok számára a Van egy folyó gondolatébresztő tanulmány lehet.
Mert bonyolultabb ez a világ, mint amilyennek látszik.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2017. március)

 

 

ANONYMUS-2000

E kiadvány olyanformán állott össze, hogy ennek részleteit néhány oldalanként havonta postán megküldtük mindazoknak, akik ezt igényelték. Ez két teljes évig tartott, s az ezredforduló nem jelzett, apró részletei lettek belerejtve.
E lapokat egyesek tovább adták másoknak, volt aki gyűjtögette és rakosgatta, s többen utólag beköttették, ilyenformán maradhatott fenn.
Nem hisszük, hogy mindezen sorok különösebb értéket képviselnének, hiszen-e rövidke periódust felölelő meseszerű összeállítás aligha számít a történelmi korok múló viharai között, ám azóta mégis többen olvastak bele néhány részletébe, mint akik hajdan, postán keresztül megrendelték.

(Újra kiadás ideje: 2017. november)

 

 

Figyelmeztetések kora

Tizennyolc évvel az elhangzása után ismét elérhetővé tettük Szőke Lajos Figyelmeztetések kora című egész napos tanfolyami előadásának rövidített jegyzetét, melynek üzenete máig aktuális.

(Újra kiadás ideje: 2018. október)

 

 

Történetek létünk problémáinak megértéséhez

Környezetünkben időegység alatt sokkal több történés zajlik, mint eleddig bármikor, bonyolultabbá vált ez a világ, s mára valóban semmi sem állandóbb, mint a változás.
A legújabb-kori technikai lehetőségeink és az élet sokrétűsége önmagában senkit nem tesz boldoggá, ha mi ezt a boldogságot nem óhajtjuk.

A látszat manapság jobban becsapja és megviseli az embert, mint bármikor ennek előtte, mert mára nem titok, hogy valós boldogságunkat nem csupán az átélt pillanataink, hanem a megfogalmazott gondolataink és a történésekre adott reakcióink is befolyásolják.

E kis kiadvány példákon keresztül próbálja értésünkre adni, hogy ebben az új világkorszakban, mely nemrégiben vette kezdetét, elengedhetetlen a nem várt történésekre való ráhangolódásunk nyitottsága.
Mert a jól bevált régi sémák, melyekre támaszkodhatnánk mára már nem érvényesek.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2018. november)

 

Rávezetés a Kapcsolatteremtéshez

Aki a könyv olvasása közben ráérez arra, hogy nem a leírtak tartalma és a mondatok fűzése lényeges, hanem az általuk mozgásba hozott energiák magasztosabb minősége, az megfejtette a bele rejtett szándékot.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2019. október)

 

Csillagszeműek

Csillagszeműek címen egy rövid kis történet keretein belül, színes zsebkönyv formájában meglepheti reinkarnációban kételkedő családtagjait és barátait. (A könyv formátuma 9x12,5 cm).
Ez az írás ezt megelőzően Szőke Lajos web-oldalán, és Anonymus-2000 című kiadványában megjelent.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2019. november)

 

Feszülve próbatételek között

E füzet címe, melyet a Kedves Olvasó a kezében tart, arra utal, hogy jelen periódusban minden percünk vizsga, s valamennyi döntésünkkel javulhat vagy romolhat személyes létünk eredményessége.

(Megjelenés, kiadás ideje: 2020. augusztus)

 

A Hetedik Pecsét feltörése

E füzet ismételt kiadásával nem igazán igyekeztünk, mert tartalmát jómagam a Távoli Jövőnek szóló üzenetnek tekintem. E füzetben a Kedves Érdeklődő olyan információkkal találkozhat, amelyek egy több mint húsz éve bekövetkezett eseményt rögzítenek.
A füzet egyes oldalain látható megvastagított kifejezések olyan szellemi erőket rejtenek, amely szavak kézzel történő érintésére (avagy pusztán rátekintésre is) nyomban megnyilvánulnak, s ezt igen sokan képesek visszaigazolni. Határtalan kegyelem az, hogy ez által legalább részben megismerhető az Égi Rend.
E tiszta energiák megnyilvánulásának és érzékelhetőségének feltétele, hogy egy olyan füzet legyen a birtokunkban, amelybe semmiféle belefirkálást, aláhúzást, széljegyzetet, jelölést, pontot vagy vesszőcskét nem ejtett még senki, különben a benne rejlő (nem földi) energiatartalom elszennyeződik és elenyészik.

(Újra kiadás ideje: 2022. október)

Üzen a Korszellem Bölcse

Előre jelzem, hogy a címben foglaltak nem e sorok írójára vonatkoznak. Létezik egy több nyelven is értelmezhető, nem teljesen következetes kifejezés, mégpedig a NEOWISE, mely elnevezés szabad fordításban, talán ha Új Bölcset jelenthetne, s ezt az elnevezést a csillagászati tudorok a 2020-ban, a Naprendszerbe belépő üstökösnek adományozták.
Anélkül, hogy kicsit is foglalkoztam volna vele, vagy bárhol hallhattam volna róla, jómagam június elején kezdtem sejtegetni az égi vándor érkezését, s kutatni kezdtem a róla szóló hivatalos információkat. Sejtelmem sem lehetett arról, hogy a csilla­gászok talán már évek óta várták az érkezését, de ezt csak később tudhattam meg.
Jómagam 2020. július 23. és 25.-e között ismerkedtem meg vele. Ekkorra már tudtam, hogy a Naprendszerben megjelenő, általa választott fizikai test különösebben nem fog engem megérinteni, mivelhogy nem a csóváját maga után húzó „hordozóra”, hanem a megjelenő üstökös kozmikus rangjelzésére, s az általa közvetített, emberiséget érintő üzenete mibenlétére szeretnék odafigyelni. Hiszen ez az, ami igazán számít, még ha a racionális elme eme kíváncsiságnak még a létjogát is elveti.

Nem minden üstökös hordoz üzenetet, szerencsére ennek említéséért ma már nem jár máglyahalál.

Amint azt a Hetedik Pecsét Feltörése című füzetemben közreadtam, (csupán csak a példa kedvéért):

 • az 1989-es Bowel csupán csak fagyott jég és portömeg volt, és energiaalakkal nem rendelkezett,
 • az 1991-es Cernis csak jég és portömeg volt, s energia-fényalakkal nem rendelkezett,
 • az 1991-es Shoemaker angyali rangjelzéssel érkezett és számunkra kódolt üzenetet hordozott,
 • az 1994-es Halley üstökös rangjelzése arkangyali volt, s mivel feladta fizikai testét (azaz a Napba zuhant), bizonyos, hogy szellemi ereje beépült az emberiség tudatállapotába,
 • az 1996-os Hyakutake angyali rangjelzéssel érkezett,
 • az 1997-es Hale-Bopp üstökös arkangyali minőséget hordozott, s jelentősen módosította az emberiség tudattartalmát.

 

Július 25.-i szombati napon, a reggeli órákra sikerült megfejtenem a jelen üstökösre vonatkozó lényegi információkat, még ha ezek az információk tudományos szempontból merőben szubjektívek is, de én most nem a tudomány embere vagyok, s mellőzném a racionális okoskodást. Amint azt az általam alkalmazott, primitíven egyszerű kozmikus kódrendszer segítségével megtudtam, ezen üstökös rangjelzése a közismert misztériumi dimenziók fölé emeli őt, vagyis szellemi ereje az angyalok, arkangyalok, kerubok, szeráfok rangsora felett áll, de a misztériumokban ennél magasztosabb fórumokról nem nagyon esik szó. Mindezekről a dimenziókról több könyvemben is írtam, pl. a Hetedik Pecsét Feltörése, (s a legutóbbi „Feszülve próbatételek között" című, nemsokára megjelenő tájékoztató füzetem) szintén tartalmaz egy rövidke, erre vonatkozó összefoglaló táblázatot.

Hetek óta pontosan érzékelem az ezen üstökössel érkező Szellemi Létező lényének hatalmas erejét, (segítség-képpen megjegyzem, hogy ugyanezt, az üstökös letisztított fényképén keresztül bárki más is érzékelni lehetne képes), de a szeráfok feletti létezés perdületi energiáinak elektromagnetikus fényalakjait óvatosságból sohasem hoztam nyilvánosságra. (Ezek alól kivételt képeznek az emberiség hitvallásai által megszentelődött misztériumi energiák).

Számomra tehát nem okozott meglepetést, hogy a Naprendszerbe lépő ezen üstökös a szeráfok dimenziói felett létező Örökkévalóság magasztos rangjelzésével rendelkezik.
Fizikai világunkban üstökösként megnyilvánuló lényére ezek szerint hamar rámozdultak a csillagászok, ámde érdekes módon, vele kapcsolatosan, (s úgymond: „asztrológiailag”), ezoterikus berkekben mintha csekélyebb lett volna az érdeklődés.

Munkásságom során az Örökkévalóság angyalok feletti lényének evilági energiavetületére, azaz: a világunkban történő megnyilvánulására csupán egyetlen helyen találtam rá: Ő, a szeráfok feletti megnyilvánulásával, a pilisi Szívcsakra legfőbb isteni főoltárának egyedüli, (nem evilági) őrzője.

Amint azt időközben megtudhattam, a csillagászok ezen üstökösnek a C/2020F3 NEOWISE katalógusjelzést adományozták, s bár még közöttünk tartózkodik tán az év végéig is, megjegyzést találtam arra vonatkozóan, hogy Vele kapcsolatosan fontos lehet egy bizonyos Jupiter-Szaturnusz együttállás, mely az általa közvetített, nekünk szóló üzenetet hordozhatja.

Az emberiség fontos kollektív megérzése lehet, hogy a NEOWISE üstökös éppen azt a nevet kapta, mely szabad fordításban, talán ha az ÚJ BÖLCS fogalmát takarhatja.
Kozmikus beazonosítása a nem racionális dimenziók szempontjából tehát megtörtént, hátra van még az általa közvetített, össz. emberiségnek szóló üzenet megfejtése, s csak remélni tudom, hogy ez nem a saját szűkre szabott lényem feladata lesz. A postás tehát már megérkezett, már csak a rá bízott üzenetet kellene megértenünk.
Ismételnem szükséges, hogy ennek előtte még soha nem tapasztaltam, hogy az Örökkévalóság, mint szellemi erő, az általam említett egyetlen helyszínt kivéve, bármely más formában megnyilvánult volna közöttünk, (s tán miattunk), azaz: az emberiség köreiben.

Szőke Lajos

 

 

ÉLETKÉPEK A MÚLTBÓL

(2014. február 11.)

Az a folyamat, melynek során a fizika kénytelen volt elnézni a fejem felett, esetemben egy bikával vette kezdetét.

Könnyű dolga volt annak, aki gömbvillámokkal foglalkozott. Azt nyomban leállították, mert már veszélyeztette a „fizikai tudományok" beszűkült létezését.
De amivel magam foglalkoztam, ahhoz „komoly ember" nem óhajtott hozzászólni.

 

A metafizikai tünetcsoport

Egy bikával kezdődött, aki új istállóba kerülve „meghülyült" (a gazda szerint), mivelhogy azonnal szorosan az egyik falhoz simult, s jobbra-balra ingatni kezdte a fejét.
Persze, hogy a bika nem tehetett erről, az állatorvos kénytelen volt mégis esetleges „idegrendszeri problémákra" gyanakodni, mert nem tanult mást.
Pedig csupán a régi istállóba kellett volna visszahelyezni, mert a régiek még tudták, hogyan kell istállót telepíteni, de ezt sem a tervező, sem az engedélyt kiadó hivatalnok, sem az aljzatot betonozó kőművesmester, sem pedig a megbízó ma már nem tudhatja. Az új helyre telepített istálló ugyanis (véletlenszerűen) föld alatt áramló vízerek kisugárzásába lett felépítve, s ezt érezte meg az állat.

Egy bikával kezdődött, ezt követte egy másik bika. De amikor a nemzet szomorúságára a Budapesti Állatkert koros elefántja kezdte jobbra-balra ingatni a fejét, valahogyan nem éreztem indíttatást arra, hogy „ezt a maflaságot" a sok-sok tülekedő okos embernek elmondjam.

Tíz éven belül így pusztult el egy elefánt és két kifejlett medve is, pedig piciny odafigyeléssel megmenthetők lettek volna.

Következett egy 9 éves fiú a déli határvidékről, akinél az orvosok kéthetes kórházi kivizsgálást követően egyszerre ötféle, eleddig ismeretlen betegséget állapítottak meg, s a fiút „hazaadták", mondván, hogy „nem tudnak vele mit kezdeni".

A rettegő szemű, szüleibe kapaszkodó, sápatag, önnön félelmeit pillanatonként gerjesztő, s akkorra már csont és bőr fiúcska 2 perc alatt „gyógyult meg".

Csupán azt kellett észrevenni, hogy az ágya körül, egyméternyi sugarú körben 8 db 3 hangszórós hangfal, (azaz: 24 db. állandómágnes!) volt felszerelve.

Hasonló tapasztalatot élt állt két ikerkislány, akik „feje felett" a háztetőn lévő hatalmas antenna földelése észrevétlenül felmondta a szolgálatot, majd 3 olyan kislány, akik szépen sorrendbe szedett ágyai felett 3 hatalmas, aranyozott keretű falikép függött, s egy daganatos anyuka, akinek az ágya felett (a padlástérben) két, villamossínekből összehegesztett „szarufa" keresztezte egymást.

*

Ezután történt, hogy - szándékomon kívül – botrányt okoztam Jászberényben:

Az egyik előadásom közben messziről odaszóltam egy, a sorok között helyet foglaló, 17 év körüli kislánynak, hogy szünetben szeretnék a szüleivel beszélni.
Nem tudhattam, hogy az előadóteremben, a hallgatóság között több, mint 70 orvos foglal helyet.
A szünetben ugyanis félrehívtam a szülőket, s jeleztem nekik, hogy a kislány környezetén, szobarendjén, szokásmódjain alaposan változtatniuk kellene, mert arcáról az epilepszia sugárzása árad, s egy hónapja sincs hátra az első nagyrohamig. (A Máltai Szeretetszolgálat anyagi támogatásával egy évig tanulmányoztam az epilepsziát kiváltó földsugárzás-pozíciókat!)
Vesztemre, a szülők szintúgy orvosok voltak, s a következő szünetig a sorok között gyorsan elterjedt a hír, hogy „miket nem merészel mondani ez a sarlatán". Az előadás végén a felingerelt orvosok elől alig tudtam elmenekülni.
Akkor, ott, a szülők oly mértékig felbőszültek, hogy teljes egészében kiesett a fejükből mindaz, amit javasoltam.
A kislányt 3 hét múlva epilepsziás nagyrohammal szállították kórházba. Ettől kellett volna őt megóvni. Sajnos a szülei ezt követően sokáig kerestek, s több hónapba telt, amíg rám találtak. Fél évig tartott, amire megtervezték és végrehajtották a lassú gyógyszerelvonást, de ha ők nem orvosok lettek volna, a kislány, élete végéig, szigorúan begyógyszerezve élhetne.

*

Üvegeket és fémet homokfúvással mattosító mesterhez tértem be, gondolván, hogy az Anyatermészet nem véletlenül találta ki a kopást, öregedést, szürkülést, rozsdásodást és a porosodást.
Magyarázni kezdtem volna neki, hogy mi célból lenne szükséges mattosított üvegpalackokat készíteni, mire a szavamba vágva közölte, hogy érti, amiről beszélek.
Mély lélegzetet véve türelemre intettem, s ismételten győzködni kezdtem volna, hiszen amiről beszélek, azt soha, még akadémikus sem értette meg, hogyan érthetné hát egy „mattosító mester".
Kb. 3-szor kezdeményeztem tehát, hogy „helyreigazítsam" őt, mire kézenfogott, mint egy gyereket, s behúzott egy nagyobb helyiségbe, mondván, hogy nézzek már körül.
A helyiségben, polcokon, rengeteg mattosított fémalkatrész vált láthatóvá, s nagyon-nagyon tetszett minden, amit ott láthattam. Nyomban megértettem, hogy ez az ember valóban tudja, miről beszélek, s ő röviden a következőket mondta:
– Ezek itt angol és német agykutató műszerek alkatrészei, mivel náluk rendelet szabályozza, hogy agykutató műszernek csillogó alkatrésze nem lehet!

Történt mindez kb. 15-20 évvel ezelőtt. Nos, kedves magyar orvos, fizikus olvasóim, hallottak-e vajon erről, idehaza??

S hol vagyunk még attól, hogy a legfejlettebb országokban sem hajlandóak a szakemberek megérteni, hogy agykutató műszerekhez csakis és kizárólag polaritás nélküli vezetéket szabadna alkalmazni, (azt sem tudják, mi az!), különben a műszer még véletlenül sem a reális értéket mutatja.

A folyamat ma ott tart, hogy a tudományok egyike sem érti a polaritás nélküli vezeték lényegét, s nem is alkalmazza azt, pedig ennek kiváló példája lenne a szemüvegszárakat neutralizáló készülék.

 

Az időtényező

Bemegyünk egy ültetett nyárfaerdőbe.
Valamennyi fát egy-ugyanazon napon, szinte ugyanabban az órában, gép „ültette", mondjuk 20 évvel ezelőtt.
Mégis, az egyik fa átmérője mindössze 4 cm-nyi, míg a mellette álló fák többsége 30-40 cm-nyi átmérővel dicsekedhet.
Mi a különbség? A termőtalaj? Avagy a satnyábbat kukac rágja? Esetleg véletlenül vízér sugárzásba lett ültetve? Ezt a mai, „racionális" agyú ember Atlantisz előtti ősemlékezettel vagy nyomban megérzi, vagy sem.
Van azonban valami, ami valamennyi nyárfára igen jellemző, s elegendő, ha ezúttal csupán ebbe belekapaszkodunk:
Minden egyes nyárfa földből éppen kiálló, kérges része legyen mondjuk 20 éves, míg a legfelső hajtáscsúcsa valamennyi fa esetében éppen most születik.
Vagyis a fák alsó része és legfelső hajtáscsúcsa közötti alapvető különbség a születésük közt eltelt idő.
Aki pedig ebben kételkedne, ugyan már, tekintsen meg két fényképet: az egyiket, amelyen ő maga csupán 2 éves, s egy másikat, amelyen mondjuk 32 éves! Van különbség? Számít-e az „időtényező"?
Amennyiben valaki azt mondaná, hogy nem számít, avagy elhanyagolható, akkor a továbbiakban nincs miről beszélni.
Ámde ha az idő ilyen fontos szerepet játszik a biológiában, a fizikában, az emberi élet során, egészség és betegség terén, akkor vajon szabad-e figyelmen kívül hagyni?

Nos, mi a szemüvegkeret és szemüvegszár-neutralizálók esetében főként az eleddig elhanyagolt időtényezőt vettük figyelembe.

 

BEMUTATKOZIK A SZEMÜVEGMESTER

Kedves ismerősöm betért egy szemüvegszalonba, s mutatva a saját, 37 000 Ft-os szemüvegét, valami hasonlót kért. Meglepetésére az eladó két ujjal megfogta a szemüveget, majd lekezelően így szólt: „Ilyen olcsó keretet mi nem tartunk".

Nos, üzlet az üzlet, de egy 37 000 Ft-os szemüveg két, fülre akasztható szárának előállítása aligha bonyolultabb két eldobható műanyag mokkáskanál, netán fogkefe előállításánál.
Hogy pedig ezt árban miképpen lehet mégis ennyire felsrófolni, az nem a mi asztalunk.
Azért arra kíváncsi lennék, számítana-e valamit, amennyiben kiderülne, hogy minden 100 db. méregdrága szemüvegkeret közül legkevesebb 85 db. selejt?

 

Történet oda-vissza

Elesett emberekkel beszélgetéseket folytatva, egy alkalommal – előre lelevelezett időpontban –, egy igen aktív öregúr kíséretében egy fehér botos, vak asszonyka tartott felém.
Kérdésemre, hogy mióta tart ezen elesett állapota, kiderült, hogy 40 éve igazoltan vak, „Mégis, talán ha abban tudnék esetleg segíteni, hogy az egyre zavaróbb fülzúgása megszűnjék".
Mivel a jelenlegi Szemüvegmesternek nevezett készülékünk szerény elődje a kezem ügyében volt, sötétített szemüvegének szárait nyomban rákapcsoltuk, mire a fülzúgása 1 perc múlva megszűnt.
Azt hiszem, ennyivel be is érte volna, de valami zavart még mindig érzékeltem nála. Természetesen ilyenkor elsőként mindig a fej körül vizsgálódom, még ha a probléma gyakorta ennél összetettebb is, nem beszélve a lelki-érzelmi indíttatásokról.
Ekkor vettem észre a hölgy haján keresztül diszkréten kikandikáló fülbevalókat.
Kérdésemre, hogy mióta viseli ezeket a fülbevalókat, esetleg cserélgeti-e őket, azt válaszolta, hogy ezek vannak a fülében 43 éve, s ezt nem is szeretné kivenni, mivel a férjétől kapta, aki valamelyik frontról, háború kellős közepéből hozta neki.
Férjével, aki jelen volt, megegyeztünk hát, hogy e fontos ereklyéket a feleség egy percre eltávolíthatja a füleiből. Amint pedig e becses ajándékok kiszerelésre kerültek, az asszonyka fél perc múlva erősen kapaszkodni kezdett, majd megrendülten ennyit mondott: „Látok"! S a zokogását nem illett visszatartani.

Mi is történt?

A szerető hitves hazavárja a férjét, aki vagy odavész egy értelmetlen háborúban, vagy hazatér.
Végre megérkezik a férje, s egy pár gyönyörű fülbevalót is hoz magával.
Nos, az asszonyka a fülébe teszi, megfogadva, hogy onnan soha ki nem fogja venni. Ámde 3 év múlva megvakul. Fülében e fülbevaló polarizált erőtere 3 év alatt bénította le a látásközpontját.
Kezében fehér bot, a blokád a fülbevalók miatt fennáll, s erre még rájátszik a szemeit diszkréten eltakaró sötétített szemüvegének két szára.
S amint ezen állandó hatásoktól megszabadult, „gyógyulása" 2 percig tartott.

 

Kossuth Zsuzsa

A második történet címének az egészségügyi szakiskola (ma már főiskola) nevét adományoztam, ahol is ezen emlékezetes esemény lejátszódott.

Kedves, aranyos, életvidám orvostanárnő észrevette, hogy a gyerekeket a tantermi padsorokban nézegetve, olykor mintha kettőzötten látná őket. Később, odahaza, dolgozatjavítás közben „futni" kezdtek szemei előtt az írott sorok, mint amikor a televízióban megszalad a kép. Emiatt az elkövetkezendő szeptemberi tanévkezdést már képtelen volt elvállalni.
Jó munkatárs volt, az iskola könyvtárában találtak számára egy csendes állást. Ám egy idő múlva már ott sem volt képes helytállni, „futott" a szeme előtt minden, s olykor célszerűbbnek tartotta, ha inkább becsukott szemmel, tapogatózva közlekedik.
Kénytelen-kelletlen le kellett őt százalékoltatni, s már csupán a formaságok voltak hátra, amikor kedves jó ismerősöm, az akkori főigazgató bekísért hozzá.
Mivel ekkor már majd 15 éve alkalmaztam a SZEMÜVEGMESTER akkori, PWB-jelű változatát, gondoltam, elsőként a szemüvege vizsgálatán essünk túl.
Azonban, hogy, hogy nem, ez lett az alfa és az omega, mivelhogy a szemüvege szárainak neutralizálását követően nyomban (1 perc múlva) rendeződött a látása.
Nagy boldogan folytatta munkáját, ám 3,5 nap múlva sírdogálva vezették elém: megint összetört, szaladó képekben látja a környezetét.
Nem volt mit tenni; rendkívül agresszív erőterűnek bizonyult a szemüvege – amely dioptriától független! –, ajándékoztam hát neki egy SZEMÜVEGMESTERT, ajánlottam, hogy az immunrendszerét erősítve ússzon, fusson, kiránduljon, s ha „szalad a kép" a szemei előtt, korrigálja a felgerjedt energiamezőket – akárha 3,5 naponként is – a SZEMÜVEGMESTERREL. Még egy javaslatom akadt: dobja ki ezt a szemüvegkeretet, s vásároljon magának egy másikat.
Hogyan, és mi történt; csak egy a lényeg: Boldogan és egészségesen taníthatott tovább, főállásban. S amikor érezte, hogy „baj van", egy percre „megkezelte" a szemüvegét.
Mi pedig meg vagyunk győződve arról, hogy ezt a legelső, PWB-jelű szemüvegkeret és szár - harmonizálót már csak miatta is érdemes volt feltalálnunk.

 

Az alapokról

A dróthúzógép készíti a huzalt, húzza a drótot. Ez a dolga, bár ez sem egy egyszerű folyamat.
Bárhol nézzük is az elkészült huzalt, annak számos fizikai, kémiai, metallurgiai paramétere egymással, szinte a huzal bármely részén megegyezik.
Mégis, mi lehet az, amiről elmondható, hogy a huzal teljes hosszában, egyetlen ponton sem azonos? A huzal egyes részeinek az életkora; vagyis az Idő!

*

A „szemüveggyárban" készül a szemüveg szára. Dróthúzásról már volt szó, most foglalkozzunk a fröccsöntéssel.
A szemüvegszárak előállításakor a szár egyik végén a műanyag már megszilárdult, míg a másik vége még hígfolyós, éppen most „születik".
S még ha csupán csak, a halmazállapot-változást vizsgálnánk is, nyomban nyilvánvalóvá válna, hogy a megszilárdulás nem azonos időpontban megy végbe a szemüvegszár teljes anyagában.
Lehet ez a különbség tizedmásodpercnyi, lehet hosszabb időtartamú is. Lényeges, hogy időbeni különbség minden esetben létezik a szemüvegszárak fül mögé akasztható és a szemüvegkerethez csavarozható két végpontjának „életkora" között. S ez az időbeni eltérés a tudomány által ma még beazonosíthatatlan energiákat gerjeszt.

 

 

(Bemutatjuk az optikai szaküzleteknek, betegekkel foglalkozóknak szánt tájékoztatónkat):

BEMUTATKOZIK A SZEMÜVEGMESTER

(2013. november 10.)

(Szemüvegekkel és szemüvegesekkel foglalkozóknak!)

Immár majdnem negyedszázada annak, hogy a legelső készülékeink megjelentek.

E készülékek nem a betegeket, hanem a szemüvegeket „gyógyítják", a különféle kellemetlenségeket kiváltó fizikai okok megszüntetésével. Szemüvegek esetében a fül mögé kerülő jobb és baloldali szárvégek között, a szemüvegkeret és a szár anyagától teljesen független, relatíve agysejteket károsító, alacsonyfrekvenciás állóhullámok alakulnak ki, amelyek főként az állandóan szemüveget viselők esetében sokféle kellemetlen tünettel párosulhatnak.

Ennek oka, minden egyéb elképzelés ellenében, hogy a KÉP-alkotás nem a szemben, hanem az emberi agyban történik, s ez a tény eleddig elkerülte a szemüvegkeret-gyártók figyelmét.

Nem gyógyászati segédeszközökről van tehát szó, korunk orvoslásához semmi közük nincsen, hiszen az orvostudomány e problémát még nem ismerte fel.

Készülékeink esetenként behatárolhatatlan eredetű szem, fül, orr, halánték, tarkótáji, arcüreg és fogfájdalmakat, s minden magyarázat nélküli nyomás-húzás-lüktetés-zsibba­dás-bizsergető érzeteket, nyakmerevséget, begörcsölést, migrént szüntethetnek meg, s hatásukra a „látás" gyakorta tisztul.

Készülékeink a szemüvegek szárvégei között keletkező, gyártástechnológiából származó bántó töltésfelhalmozódást és energiahullámzást közömbösítik, mely a legtöbb szemüveg sajátja.

A 25 év alatt kifejlesztett készülékeink legsikeresebb típusa az AKUSZTIKUS NEUTRALIZÁLÓ: elnyűhetetlen, tehát örökéletű, meghibásodásra hajlamos alkatrésze nincs, energiaforrást és karbantartást nem igényel. Hatása megkérdőjelezhetetlen, napi 500-nál több szemüveg zavaró energiamezejének megszüntetésére is alkalmas, kezelése gyermetegen egyszerű, s mindezeket tapasztalatok tízezrei bizonyítják.

Alkalmazását optikai szaküzleteknek, szemüvegeket és szemüvegkereteket értékesítő üzleteknek, betegekkel foglalkozóknak ajánljuk, akár szolgáltatás-képpen is.

 

 • Kérésre (e-mail) tájékoztatót küldünk:

 

MINT A FELISMERÉSEK LEGTÖBBJE, A SZEMÜVEGMESTER SEM FÖLDI SÍKRÓL ÉRKEZIK.

 

AKUSZTIKUS NEUTRALIZÁLÓ

 

Nem az, amire gondolna, s nem úgy működik, ahogyan elképzelné.

A képen látható, egyszerűnek tetsző szerkezet ma még felderítetlen módon működik. Nem mintha a tudomány képtelen lenne ennek megfejtésére, de mivel e problémakör nem tartozik a tudományos érdeklődés lelkesítőbb területei közé, ily módon fenti szerkezet működési elvének eleddig hivatalosított fizikai magyarázata nincs, nevezhetnénk tehát akár egyedi alkotásnak is.

Kiket érinthetne, legalább 1 perc erejéig?

Mindazokat a szemüvegeseket, akiknek behatárolhatatlan eredetű szem, fül, orr, halánték, tarkótáji, arcüreg vagy fogfájdalmai vannak, konkrét magyarázat nélküli nyomás-húzás-lüktetés-bizsergető érzetet kiváltó fejproblémáktól szenvednek; avagy gyakori vendégük a nyakmerevség, begörcsölés-érzet, s a migrén.

Ezek azok az állapotok, melyek hatására a mai ember e művészeti alkotás, avagy készülék fényképét még egyszer megszemléli. S csupán egy próbát kell tenni, hogy segít-e, vagy sem.

A képen egy általunk 25 éve ismert és alkalmazott, nagyteljesítményű, napi 500 szemüveg (zavaró) poláris erőterének megszüntetésére alkalmas készülék, (le nem meríthető, elemet és mozgó alkatrészt nem tartalmazó), újonnan kifejlesztett, harmonizáló változata látható.

Az Akusztikus Neutralizáló a szemüvegek keretének, különösképpen pedig szárainak két szárvége között kialakuló polaritáskülönbségek megszüntetésére szolgál.

Szemüvegviseléskor a fülek mögé illeszkedő szemüveg-szárvégek között jelentős töltésmennyiség halmozódhat fel, melynek pulzálva gyengülő, erősödő energiamezeje az emberi agy, szemidegek, hallószervek, egyensúlyszerv, arcizmok, arcüregek és arcbőr legfinomabb sejtműködésére, a tarkótáji és vállizmokig valamennyi ideg és izomszövetre egyaránt hatni képes, mely hatás eleddig elkerülte az Egészségügy figyelmét.

Az Akusztikus Neutralizálót és a szemüvegszárakat 1 percre kell egymáshoz csatlakoztatni.

A készülék gyakorlatilag elnyűhetetlen, meghibásodó alkatrésze nincs, karbantartást nem igényel, az egészségügy szakterületén történő megjelentetése az orvostudománynak kevés gondot okozhat.

A készülék bárhol, azonnal tesztelhető, s jótékony hatását tapasztalati tények ezrei igazolják. Amennyiben ez kevésnek bizonyulna, akkor természetgyógyászati és magánrendelőkben, egyéb szakirányú intézményekben, optikai szaküzletekben, s a szolgáltatások terén fog elterjedni.

Alkalmazhatóságát illetően teljesen mindegy, hogy egy szemüveg kerete és szárai fémből, avagy műanyagból készültek-e, polaritásmegszüntető képessége nem függ a dioptriától, a dioptriát nem befolyásolja, s a szemüvegben nem tesz kárt.
(A további fizikai magyarázatokat inkább mellőznénk).

Szemüvege válogatja, hogy a gyártástechnológiából származó, s problémákat kiváltó poláris energiamezők megszüntetését milyen gyakorisággal kell elvégezni rajtuk.

Akad szemüveg, amelyet egy életben csak egyszer szükséges polaritásmentesíteni (avagy „neutralizálni"), de előfordul olyan is, amelyet 2-3 naponként folyamatosan mentesíteni kell.

Bővebb információk a készülékhez mellékelt Alkalmazási javaslatban találhatók.

Amennyiben a csövek valamelyikébe idegen tárgy kerülne, a kompenzáló hatás akusztikus-rezonátoros (alacsony frekvenciájú) összetevője megszűnik, a készülék hatásfokában legyengül.

Kiknek nem érdemes a drága idejüket e készülékre pazarolniuk?

 • A folyvást mobil-telefonálgatóknak,
 • A számítógépen játszadozóknak,
 • Az interneten lovagolóknak,
 • A „lap-top"-ban szenvedőknek,
 • A polár-szemüveget viselőknek,
 • A füldugós techno-zenét hallgatóknak.

Mert akik ilyenformán folyamatosan önmaguk ellen dolgoznak, azokon e készülék nem segíthet.

 

2013. február 13.

Kérjük, érdeklődés esetén tőlünk kérjen felvilágosítást!

 

 

KÍVÁNCSIAK KLUBJA

A szemüvegkeret és szemüvegszár depolarizálását, neutralizálását (problémamentesítését) végző szerkezetek első generációs (kvázi-kapacitív), második generációs (indukciós) és harmadik generációs (akusztikus) működési elveinek meghatározása szükségszerűen amiatt hagy maga után kérdőjeleket, mert a fizika ezen területeire vonatkozóan nincsenek kialakult és elfogadott fogalmak, s emiatt kénytelenek vagyunk máshonnan kölcsönzött kifejezéseket használni.

Természetesen számunkra sértés számba menne egyszerűen csak annyit kijelenteni, hogy e készülékek hatásmechanizmusa – a kalmopyrinhez hasonlatosan – „tapasztalati tényeken alapul", hiszen mi tudatosan foglalkoztunk ezzel a problémakörrel, s ez tudományos alapossággal történt.

Van úgy, hogy valamit a világ nem ért, s ha érteni véli, akkor is csupán félreérti. Ennek pedig az oka az, hogy az ún. „nyugati kultúrák" a természettörvényeket nagy igyekezettel figyelmen kívül hagyják.

Emiatt, a problémakör megértéséhez szükséges alapvető ismereteket egy egyszerűnek tetsző kérdéssel kell bevezetnünk: Vajon mi a különbség egy százéves jegenyenyárfa törzsének legalsó része és legfelső hajtáscsúcsa között?

Nos, számos erre vonatkozó magyarázat születhetne, a legalapvetőbb különbségre mégis kevesen jönnének rá: A legalapvetőbb különbség ugyanis egy százéves jegenyenyárfa alsó része és legfelső hajtáscsúcsa között (J.W. Goethe: A növények metamorfózisa című, áttörő erejű tudományos munkásságából kiindulva); a közben eltelt száz esztendő.

S e tényt a szemüvegkeret-gyártók éppen úgy figyelmen kívül hagyják, mint ahogyan egy asztalos a fa legfelső hajtáscsúcsát nem igyekezne gyalulni, mi pedig a százéves fa törzsének legalsó részét nem igyekeznénk vázába tenni. De ettől a természettörvény még él és működik, s (időben!) éppen úgy működik a jegenyenyárfa esetében, mint a szemüvegszárak gyártása során .

Vagyis, pl. az Akusztikus neutralizáló működési elvének megértéséhez a szemléletmód és megközelítés mássága vezethet el.

Hozzáfűzni ehhez pedig csupán annyit igyekszünk, hogy amíg e szemléletváltás a köztudatba nem hatol be, készülékeink, nagyipari módszerekkel, semmiképpen nem gyárthatóak. Hiszen csak az Akusztikus neutralizáló négy olyan gyártási és összeállítási fogást (Kódot) foglal magába, melyeket a jelenlegi gyártási technológiák figyelmen kívül hagynak.

 

 

KISTELJESÍTMÉNYŰ (CSALÁDI) SZEMÜVEGNEUTRALIZÁLÓ

(2014. február 11.)

A kisteljesítményű családi jellegű készülék óránként egy-két szemüveg harmonizálására alkalmas.

A harmonizációt illetően teljesen mindegy, hogy egy szemüvegkeret és annak szárai fémből készülnek-e, vagy műanyagból.

Alkalmazása úgy történik, hogy a szemüveget stabilan „hanyatt fektetjük", s fülhöz illeszkedő szárvégeire a készülék egy-egy karikáját, (körkörös végét, „szemét") néhány centiméternyire lazán ráhúzzuk.

Nem szükséges, hogy e kapcsolódás szoros legyen, elegendő, ha a karikák (szemek) belső éle a szemüvegszárakhoz, azok végei közelében valahol hozzáér.

A készülék két, egymásra hangolt vezetéke közben egymást nem keresztezheti és hurkot nem tartalmazhat, egymáshoz nem érhet, s a szemüvegszárak sem érhetnek össze.

A harmonizációs idő 50 másodperc, vagyis a készülék karikáit a szemüvegszárakról 50 másodperc múlva el kell távolítani!

Harmonizáció közben a szemüvegnek és a készüléknek – egymással összekapcsolva – nyugalomba kell lennie, azokat el kell engednünk, s azokhoz nem érhetünk hozzá.

Amennyiben a szemüvegszárakat és a készüléket összekapcsolva felejtjük (vagy az 50 másodpercen túlfutnánk), az így kialakult rezgőkör oszcillálni kezd, s ez semmiképpen nem szerencsés. Ez esetben a szétkapcsolást követően az 50 másodperces harmonizációt egy óra múlva meg kell ismételni.

A készülék két összehangolt vezetéke bármelyikének sérülése esetén a vezeték még hasonlóra sem cserélhető!

(Gyártási hiba esetén a készüléket lecseréljük)!

A szemüvegkeret és szár-harmonizálást túlzásba vinni felesleges. Akad olyan szemüveg, amelyet egy életben csak egyszer szükséges mentesíteni, de akad olyan is, melynél az egészségkárosító energiahullámzás a két fülre akasztható szárvég között három naponként ismételten felgerjed.

Szemüvegkeret és szár-harmonizálásra akkor szükséges sort keríteni, ha a családban olyasvalakinek, aki szemüveget visel, érthetetlen eredetű fej, fül, nyak körüli, tarkótáji problémái adódnak, mely lehet különös arcpirosság vagy sápadtság, látás-hallás-arcüreg-rendellenesség, amelyek a szemüveg huzamosabb viselését követően léphetnek fel. Természetesen e kellemetlen tüneteknek egyáltalán nem biztos, hogy a szemüveg az okozója.

Az alkalmazás módjával kapcsolatban fényképekkel ellátott bővebb tájékoztató található a Nyomtatható dokumentumok címszó alatt.

Mielőtt a szemüveg alább következő bevizsgálását megkezdenénk, ezt megelőzően érdemes a már hosszabb ideje rajtunk lévő nyakláncokat, fülbevalókat is próbaképpen eltávolítanunk, mert önmagukban ezek is képesek hasonló, kellemetlen egészségügyi problémák kiváltására.

Miként érdemes a szemüvegünket harmonizálás előtt és után bevizsgálnunk, eredeti, s megváltozott rezgésállapotáról meggyőződnünk:

 • Harmonizálás előtt tegyük fel a szemüveget, s nyugodtan, megfontoltan nézzünk szét vele közelre, távolra, s apróbetűs szövegek legkisebb olvasható részeire, s e látás-élességet jegyezzük meg.
 • Harmonizáljuk szemüvegünket a készülékkel.
 • Harmonizációt követően ismételten nézzünk körül a szemüveggel közelre, távolba, s ugyanazon apróbetűs szövegekre, s állapítsuk meg, hogy változott-e valami. (Látás-élesség, közérzet, fej körüli problémák csillapodása, stb).
Amennyiben lényeges változást egy percen belül nem észlelünk, akkor ez a szemüveg a problémáinkhoz bizonnyal nem járult hozzá.

Lényegesebb változások esetén azonban érdemes a szemüvegünkre odafigyelni.

 

CSILLAGÖSVÉNY BT.

Jelzett kisteljesítményű (családi) szemüvegneutralizáló kereskedelmi forgalomba nem kerül,
érdeklődni a web-lapon keresztül.