KIS HAZÁNK ÖRÖME: A LEENDŐ MAGYAR ELÉGTÉTEL

Napjainkban, amikor Emberlelkek milliói zúdulnak alá erkölcsi nullaként abból a hegymagasságból, ahová évmilliók alatt sikerült felkapaszkodniuk, (Hamvas Béla), immár nem titok, hogy a világban senkinek sem lenne kárára az Önismeret, s csak keveseknek okozna gondot az ősi magyar Kötelességrend.

Érthető azonban, hogy amennyiben ez mégiscsak az Egyedi Emberlelkek megmérettetése, úgy a mennyiségi elv és a sürgetés itt semmiképpen nem lehet mértékadó, ugyanakkor messze kerülendő a megalázkodás!

LEHET, hogy létezik olyan szellemiség, aki – miután elszedte értékeinket, és alaposan kivesézte a bennünk lévő Tudást –, minket megsemmisíteni törekszik. De a lezüllesztő erkölcsi alapot ehhez – évszázadok óta – Mi szolgáltatjuk, hiszen jelenleg is félkómában leledzünk.

LEHET, hogy megismétlődik a sumér - magyar (sumér - IGAZ) tragédia, de ne feledjük, hogy általa előbbre lépett a Köz és a Világ, s ez csupán a kis EGO - nk erőtlensége számára tragikus emlék. Hisz akkoriban azért Mi is hibáztunk – nem keveset –, amikor a cédrusligeteink ésszerűtlen kiirtásával létrehoztuk az akkori világ első sivatagát.

LEHET, hogy mindkét testvérünk – akik a Vízözön óta félreértik a helyzetet –, immár nyíltan ellenünk fordul, (bár ez sohasem volt alaptermészetük), s tán még a MI kicsinyre zsugorodott világunkra is szemet vetne, (s igényt támasztana). De ne feledjük, hogy MI 6800 éve nem vagyunk hajlandók őket szeretetteljesen tanítani, s ily módon naponta újraéled a kettős Átok, ellenünk (T.K.9.24-27.).

LEHET, hogy háborogni, „hőzöngeni" könnyebb, (különösen kipihenten, teli gyomorral és látható ellenség nélkül). De fentebbiek miatt a felesleges kardcsörtetés nem vezethet sehová, hiszen az Örökkévaló Krisztus inkarnációja; Jézus teljesen MÁS hozzáállásról tett tanúbizonyságot.

Érdekes módon, amikor durvul az Élet, ismét és ismét háttérbe szorulnak (a sok zaj és zörej közepette) a halk, szelíd hangok, s nyomban maflává nyilvánítják azt, aki ezeket mondja: „Nézzétek a mezők liliomait!"

Érdekes módon, Harcosnak nemigen illik azon gondolkodnia, hogy mi a dolga a nagy hazafinak, a világszabadítónak, a forradalmárnak békeidőben, vagy amint elmúlt a vész.

Érdekes módon sosem tűnik fel, hogy amikor robbannak a bombák és fütyülnek a lövedékek, (s a pénzeszsákok, „nagymenők" és honatyák elkaparják magukat a pincében, vagy minél messzebbre menekülnek), szinte csak az IGAZ MAGYAR az, akinek még a fiai is a frontvonalon vannak, s nem azért, mintha kívánkoznának oda, de a MAGYAR az ármány ellen nem képes védekezni, mert a gonoszság nincs a génjeibe kódolva.

S LEHET, hogy olykor szükség van „Magyarkodókra", harcos osztagokra is, de Ők se feledjék, hogy elegendő mindegyikük számára egy NŐ Tekintete, s érdekes módon mindannyian nyomban költővé, dalnokká, festővé, alkotó széplélekké válnak, s valahogyan elmarad a harc.

LEHET, hogy létezik egy mesterkélt, globális gépezet, amely saját vezetőink felhasználásával bennünket felmorzsolni törekszik. De ebbe az igen masszívnak tetsző, ijesztő gépezetbe elegendő egy megcsillanó kristálymorzsácska, mely, ha belekerül, akkor az egész szörnyeteg romjaiba hull. Ez a morzsácska; a REINKARNÁCIÓ: Lemúria üzenete, az Esszénus Béke Evangélium üzenete, s Krisztus üzenete is, amelynek hallatán megretten minden hamis politikus, minden nyomatott oktatási forma és valamennyi hamis vallás.

S a REINKARNÁCIÓ IGAZ - ságához (azaz: MAGYAR - ságához), s Isteni Törvényének elfogadásához vezethet: az ÖNISMERET!  Ők ketten az Ikerpár, akik képesek megsemmisíteni a kegyetlen és bosszúálló isteneket is.
De érkezik ehhez (nem várt) segítség az ÉGI BIRODALOMBÓL is, (amennyiben képesek leszünk elkerülni a nemzeti gőgöt, nagyképűséget és a „hungarizmust"):

Az anglikán kultúrkorszak véget ért. (Tudható ez abból is hogy a legtöbb magyar ember angolul igyekszik tanulni).

A Korszellem a globális emberiséget a szláv kultúrkorszakba vezette, amely 7 - 800 évig is el fog tartani. (Ezt nem MI találtuk ki).
Ez utóbbi végkifejlete feltehetően egy kissé békésebb, 12 érzékszervű, 50 - 50 %-ban racionális ill. intuitív agyféltekéjű, s tán optimálisabb világ lesz, hiszen a szláv sem huncut fajta, csupán elvetemedett emberek felügyelete alatt áll, akárcsak a magyarság.

Lassacskán elérkezik tehát az IDŐ, amikor ez a világ, egy konszolidáltabb korba érve, felettébb kíváncsivá kezd válni arra nézve, hogy vajon milyen lehetett az az „ŐS-SZLÁV" kultúra és nyelv, amelyről Cirill és Method, valamely aktuális és otromba földi Hatalom parancsára „eltérítette" a szláv népeket, s kíváncsi lesz arra is, hogy ezt az Ősi Kultúrát miért volt olyan sürgős megtagadni.
S akkor és ott nem kis meglepetés várja a nagyvilágot, (s főként sokkolódott magyarságunkat), ha majd kiderül, hogy Anasztázia ŐS-édesanyja (Vlagyimir Megre csodálatos könyvsorozatában), milyen Őskultúrát rejtett el a dolmenjei, kurgánjai, piramisai mélyén a megalitikus kultúrán innen és túl, az Ural - hegységen innen és túl, az Andokban (magyarul beszélő indián falvakban), Mexikóban, Egyiptomban (Kám földjén), Irakban (az Aranykos földjén), a Tarim - medencében (a Turáni Kultúrkörben), valamint az ismét felszínre kerülő Lemúriában és Atlantiszon, a  JÖVŐNK legteljesebb örömére.

Elérkezik az IDŐ, amikor a „nagy népek” porba hullva, megszégyenülten, kényszeredetten és feszengve kénytelenek lesznek megtanulni MAGYARUL, s a Kárpát - Hazában, a Föld - Anya Szívközpontja aranyló aurájának fedezetében kibontakozik az a Hatalomtól és Hitektől független szellemiség, aki BÁRKI szemeiben, minden korban felismerve KRISZTUST, a BÖLCSESSÉG ISTENANYA oltalma alatt az Emberi Világot a TEREMTŐ ISTENHEZ vezetheti.

Magyar vagy?

S még mindig vannak kétségeid?

GYŐZD LE ÖNMAGAD!